definition af anova

Disse akronymer svarer til "Analysis of Variance" på engelsk og henviser til en statistisk metode eller et værktøj, også kendt på spansk som enfaktor af variansanalyse.

Hvad er ANOVA?

Det er en af ​​de mest anvendte statistiske teknikker til at sammenligne grupper af målinger og bruges normalt til at etablere ligheder og forskelle mellem tre eller flere forskellige grupper. Gennem ANOVA etableres en analyse, der sammenligner resultaterne i forskellige klassifikationer eller grupper. På denne måde er det muligt at beregne, om middelværdierne er de samme i de forskellige undersøgte grupper.

Denne komparative analyse udføres i de sammenhænge, ​​hvor de undersøgte grupper er uafhængige af hinanden, men den globale sammenligning af dem kan tilbyde statistiske resultater, der er af interesse. Kort sagt viser de opnåede resultater, om middelværdierne mellem to eller flere grupper er ens eller forskellige. Hvis envejs ANOVA-analysen ikke anvendes, ville forskellene mellem de forskellige undersøgte grupper afhænge af den subjektive observation af hver observatør.

To ANOVA-casestudier

Dette værktøj bruges til at kende den varians, der findes i en faktor med hensyn til en kvantitativ afhængig variabel. Hvis vi således udfører en undersøgelse, hvor tre forskellige grupper af patologier analyseres, og intensiteten af ​​smerte måles i hver af dem, ville faktoren være patologien med tre niveauer, og den kvantitative afhængige variabel ville være smerte målt med et instrument , for eksempel et argometer.

På en motorfabrik, der har to batterileverandører, vises en anden leverandør, der tilbyder sit batteri til en højere pris, men med bedre tekniske egenskaber. Fabrikslederne foretager en test, der sammenligner 10 batterier fra den nye leverandør med 10 batterier fra deres to traditionelle leverandører. Resultaterne opnået efter sammenligningen viser tegn på den nye udbyders overlegenhed, og det er derfor nyttigt at inkorporere ANOVA-teknikken.

Anvendelsen af ​​ANOVA som et statistisk værktøj er især nyttigt i de situationer, hvor det er nødvendigt at analysere levedygtige alternativer

I ANOVA betragtes normalt tre elementer: den variabel, der undersøges, den konstant, der angiver responsen fra alle de analyserede grupper og den differentielle faktor for hver gruppe.

Envejs ANOVA er meget populær inden for psykologi og de fleste samfundsvidenskabelige studier.

Billeder: Fotolia - Grgroup / Gstudio