jobdefinition

Vi forstår ved job, hvad der både er metaforisk og specifikt det rum, man indtager i en virksomhed, institution eller enhed, der udvikler en form for aktivitet eller job, som han kan tjene til livets ophold, da han modtager en bestemt løn eller løn for det. Jobbet er også, hvad der tilbydes, og hvad man ser efter i rubrikannoncerne.

Begrebet job begynder måske i moderne historie med resultaterne af den industrielle revolution og oprettelsen af ​​fabrikker eller industrier, der kræver ukendt eller kendt arbejdskraft, i modsætning til hvad der hidtil skete med store værksteder eller endda med arbejde i landdistrikterne. Jobbet er så et abstrakt koncept, der indebærer den aktivitet, som man er ansat til, og hvorfra de vil modtage en løn, der er specifikt udpeget i henhold til indsatsen, antallet af timer, behovet for viden, faren ved arbejde osv.

Arbejdspladsen kan også henvise til det specifikke sted eller sted, hvor personen skal udføre sin aktivitet, for eksempel et skrivebord på et kontor, en bar, en mine osv. I dette job er det meste af tiden, at personen skal dele sin tid med kolleger eller kolleger, der vil udføre den samme opgave, og som en form for venskab eller solidaritetsforhold sandsynligvis er konsolideret med. Under alle omstændigheder er der mange job, der på grund af deres implikationer ikke tillader personen at etablere sociale bånd, da de er ensomme eller ubestemte job.

I dag har begrebet job varieret meget sammenlignet med andre tidspunkter på grund af de ændringer i jobbehov, som mange virksomheder og fabrikker har, samt de nye beskæftigelsesmuligheder, der opstår med medier som internettet.