definition af omskrivning

Omskrivning er en proces med intellektuel reproduktion, der består i at udtrykke med egne ord, hvad andre mennesker har sagt eller skrevet. Formålet med parafrasen er at opnå et sprog, der er mere tilpasset til personlig stil og dermed opnå bedre kommunikation med andre.

Man kan sige, at det er en didaktisk ressource, da parafrasen er baseret på tilpasningen af, hvad andre har udtrykt på deres eget sprog. Samtidig er det en måde at tilegne sig viden på. I denne forstand udfører vi en intellektuel forståelse, hvis vi er i stand til at kommunikere noget komplekst på en enklere måde.

Typer af omskrivninger

Ikke alle parafraser er ens, men der er flere typer. Der er mekanisk omskrivning, som består i at erstatte ord med ækvivalente synonymer, så minimale syntaktiske ændringer forekommer. For eksempel, hvis jeg siger "den studerende er disciplineret", kunne vi erstatte denne sætning med en meget lignende "eleven er disciplineret". Der er også den såkaldte konstruktive omskrivning, som består i at omarbejde en erklæring, der giver anledning til en anden med forskellige karakteristika, men opretholde den samme globale betydning. For eksempel "generøsitet er den kvalitet, som jeg værdsætter mest" kunne blive "Jeg betragter altruisme som en værdi, der skiller sig ud over resten" (her kan det ses, at de to sætninger opretholder den samme essens og en ækvivalens i termer af mening).

Generelle retningslinjer for omskrivning fra tekst

Det første skridt ville være at foretage en generel læsning af en tekst. Derefter kan de ord eller sætninger, der er mest betydningsfulde og modtagelige for ændringer, understreges. Herfra er det muligt at konfigurere parafrasen. Det er imidlertid praktisk at endelig sammenligne parafrasen med den originale tekst, da det vigtige er, at begge tekster er sammenlignelige og med samme semantiske værdi.

Generelle overvejelser

Omskrivningen har et formativt formål, og derfor bruges den som en øvelse i undervisnings-læringsprocessen

Det er en mere kompleks strategi end simpel kopiering, som kun giver dig mulighed for at øve stave- eller tegnsætningstegn.

Bland ikke parafrasen med det traditionelle resume. Mens den første har det formål at hjælpe med forståelsen af ​​en vis viden, er resuméet orienteret om memorisering. Afslutningsvis er parafrasen mere end et simpelt resume, da det indebærer en ny forklaring, som regel klarere end originalen.

Endelig skal det bemærkes, at omskrivning kan forveksles med et andet lignende udtryk, omformulering, da begge ord er paronymi, dvs. de har en stor ortografisk lighed. Mens parafrasen er baseret på et semantisk emne, er perifrasen en retorisk figur, der består af at bruge en sætning i stedet for et ord (i stedet for at sige, at jeg rejste til Madrid, ville en perifrase være, at jeg rejste til hovedstaden i kongeriget Spanien).

Fotos: iStock, sturti / Steve Debenport