definition af sokratisk etik

Socratiske etik er en, der er født af udviklingen af ​​dyd som en væsentlig søjle for korrekt handling. Socrates forklarer, hvordan udøvelsen af ​​det gode gør mennesket fuldkommen, tværtimod ødelægger ondskens praksis hans natur. Forfatterens etik er frem for alt praktisk.

Da skønt at gøre godt i erfaring, er det positivt at kende det tidligere på en teoretisk måde, men dyd trænes kun ud fra oplevelsen af ​​at handle.

Tanken om Socrates har været kendt i høj grad takket være Platons bidrag, som i sine dialoger gør sin lærer til selve genstanden for filosofi. Etik i denne græske tænker er en ansvarshandling, der fører til lykke.

Godt producerer lykke

På denne måde producerer udøvelsen af ​​det gode en indre glæde, der er resultatet af den øjeblikkelige tilfredshed, som et menneske oplever, når han ved, at han har gjort det rigtige. Tværtimod har dyden til retfærdighed til formål at reparere skader. For eksempel gennem straf.

Dyd er iboende for mennesket som et rationelt væsen, som et væren opmærksom på sig selv og konsekvenserne af hans handlinger. På denne måde fører godhedspraksis til fuldt liv. Fra forfatterens synspunkt er dyd iboende i menneskets natur.

Mennesket skal opføre sig efter kriteriet om godt og ikke på anden måde, for det er hans moralske forpligtelse at handle sådan. Det er dit eksistentielle kald. Vilje og viden er to konstant sammenkoblede ingredienser i denne etiske teori.

Kend dig selv

Ifølge forfatteren er det tilstrækkeligt for en person at vide, hvad der er fair i en given sammenhæng for ham at anvende dette kriterium inden for handlingen. En refleksion, der giver anledning til en sokratisk intellektualisme. "Kend dig selv", dette budskab om introspektion bevæger Socrates filosofi som et udgangspunkt for mennesket at tage sig af sin sjæl fra det, der er godt for ham.

Derfor appellerer etik til menneskets eget ansvar for at være et godt menneske. Til gengæld mener forfatteren, at uvidenhed påvirker mennesket på en negativ måde, da når en person ikke kender sig selv, kan han ikke vide, hvad der virkelig er praktisk for ham ud fra sin egen natur.

Socrates var en mentor for mange andre mennesker, da denne tænker gennem en filosofi praktiseret i form af dialog hjalp andre mænd med at finde deres sande lykke.

Foto: Fotolia - Lombard