definition af begrænset

Den mest hyppige og generelle anvendelse, der tilskrives ordet begrænset, er det, der refererer til lille, knappe eller reducerede, det vil sige når du vil indse, at noget eller nogen har disse egenskaber, så er det almindeligt, at udtrykket er brugt begrænset til at tale om det.

I så meget og med hensyn til dette, som vi nævnte, er det meget almindeligt, at når nogen viser ikke særlig intelligent, kort forståelse og med meget lidt deltagelse af grunden til at løse et problem eller spørgsmål er, at ordet begrænset vil blive brugt til at henvise til ham / hende.

På den anden side bruges begrebet begrænset til at redegøre for nogle begreber, der svarer til andre områder, men er knyttet til deres reference.

For eksempel på opfordring fra erhvervslivet begrebet aktieselskab, der henviser til det selskab af selskabstype, hvor aktiekapitalen er opdelt i aktier af forskellig værdi eller af samme værdi, der kaldes sociale aktier, og hvor partnernes ansvar er tæt knyttet til den kapital, som hver enkelt har bidraget med til det. Med andre ord, jo større bidrag, jo større beslutning og omvendt.

Og en anden er den begrænsede serie, meget almindelig i forbrugersammenhænge, ​​da på den måde kaldes de produkter, der kun er fremstillet og frigivet til salg i en begrænset og meget lille mængde.