definition af brevdokument

Det er en form for kommunikation relateret til postsystemet og meddelelser af juridisk karakter. Dens grundlæggende idé består i at kommunikere information på en pålidelig måde, og af denne grund siges det, at den har en notarværdi, da det gennem brevdokumentet bekræftes, at dets fulde juridiske gyldighed er (postvæsenet er den, der attesterer gyldigheden af ​​det samme ).

Denne type dokumenter bruges normalt i forbindelse med meddelelser af juridisk karakter. I en retssag er det således almindeligt, at den person, der er involveret i retssagen, tidligere har modtaget et brevdokument. På denne måde, hvis nogen modtager denne type underretning, bør de ikke ignorere det, da det har en officiel karakter med juridiske konsekvenser.

Derfor anbefaler eksperter, at modtageren af ​​den samme kontakter en advokat i tilfælde af modtagelse af denne type underretning

Krav til forsendelse og nogle tekniske og organisatoriske aspekter

Den person, der sender dette dokument, skal være en person, der er myndig eller ellers have juridisk autorisation. På den anden side skal afsenderen inkorporere et understøttende og juridisk dokument, der identificerer ham, normalt det nationale identitetsdokument eller pas. Som hovedregel skal forsendelsen adresseres til en enkelt person.

Dokumentbrevet præsenterer tre kopier, en original og to kopier

Originalen skal underskrives af afsenderen, som også underskriver dokumentet i alle tre eksemplarer (af de tre eksemplarer er den ene til adressaten, en til afsenderen og den tredje til postvæsenet). For at denne procedure skal udføres korrekt, er det almindeligt at bruge en formular, der er oprettet til dette formål.

Fra et teknisk synspunkt præsenterer den anvendte form sikkerhedsforanstaltninger for at garantere, at dokumentet ikke kan forfalskes. Med hensyn til postsystemets rolle skal dette organ videresende originalen af ​​brevet til dets destination og levere en forseglet kopi til afsenderen.

I forhold til leveringen af ​​dokumentet gør virksomheden det hurtigt, og hvis dokumentet af en eller anden grund ikke kunne leveres til modtageren, efterlades en besøgsmeddelelse, så modtageren kan afhente dokumentet hos postvæsenet.

Omstændigheder relateret til dokumentbrevet

Som et generelt kriterium bruges det som en del af indledningen af ​​en civil proces. I denne forstand kunne brevet siges at fungere som en indledende advarsel. Det bruges ofte i arbejdssager (at kræve erstatning, kommunikere en afskedigelse officielt eller at meddele en fratræden til en stilling). Denne meddelelse kan naturligvis besvares med en tilsvarende.

Fotos: Fotolia - Edler von Rabenstein / th. pneumann