definition af udsteder

Vi forstår ved udsteder at en af ​​de to væsentlige og udgør dele af al kommunikativ proces sammen med modtageren. Afsenderen er den, der sender en besked i en passende kode, der skal modtages og forstås tilstrækkeligt af modtageren og dermed forme den kommunikative proces, der kan ske på forskellige og uendelige måder.

Udstederens opgave i kommunikationsprocessen er måske den vigtigste, da det er deres ansvar at etablere en meningsfuld kode for udstederen samt etablere den information, der skal sendes, og sikre at transmission af denne information gives gennem de relevante kanaler. for at få de bedste resultater. Selvom dette system virker komplekst, er det hvad der sker på forskellige niveauer lige fra det enkleste til det mest komplicerede, så længe der formidles en form for information eller data.

I denne kommunikationsproces er sproget et af de vigtigste elementer at etablere, for for at meddelelsen skal forstås og modtages korrekt, skal afsenderen bekymre sig om at gøre det forståeligt for modtageren. Det er relevant at bemærke, at når vi taler om sprog, taler vi om adskillige kommunikative understøtter ud over hvad et talesprog kan være: gestus, kropsbevægelser, tegn og andre elementer er også sprog for frivillig og ufrivillig kommunikation. Samtidig kan beskeden sendes af afsenderen mundtligt, skriftligt eller næsten alt efter situationen.

Forskellige emner og enheder kan indtage udstederrollen. Normalt anvendes udtrykket på menneskelige individer, men der er ingen tvivl om, at et dyr perfekt kan blive afsender af en besked. Institutioner og endda fænomener af forskellige typer kan etablere forskellige typer meddelelser med mennesket, for hvilke afsenderen ikke altid er udelukkende menneske.