definition af lederskab

Kapacitet, som en person har, og hvormed han er i stand til at påvirke sin gruppe af tilhørsforhold

Det betegnes med ledelsestiden til den kapacitet, som en person har, og ved hvilken han er i stand til at påvirke sin tilhørsgruppe eller en bestemt offentlighed, for hvem hans budskab udtrykkes og rettes. Ledelsessituationen indebærer at påvirke andres overbevisninger, værdier og handlinger og også støtte dem, så de arbejder med begejstring for at nå de fælles mål for den gruppe, som de tilhører..

Enhver, der indtager lederrollen i en gruppe eller sektor, adskiller sig fra resten af ​​deres jævnaldrende, fordi de er i stand til at træffe de mest korrekte og bekvemme beslutninger for sagen, og det vil give dem mulighed for at nå det fælles mål.

Det vil sige, lederskab giver os mulighed for at se ud over det overfladiske, det er at have en vision ud over det synlige, og det er netop denne egenskab, der giver os mulighed for at udøve ledelse inden for ethvert felt.

Udøv den udøvende funktion i et projekt effektivt

Ledelse er evnen til magt tage initiativ i ethvert spørgsmål, styre, indkalde, fremme, motivere, tilskynde og evaluere en gruppe eller et team, der formelt ville være udøvelsen af ​​et projekts udøvende aktivitet på en effektiv og effektiv måde, uanset om det svarer til det personlige eller ledelsesmæssigt eller institutionelt omfang af en virksomhed eller organisation.

Grundlæggende betingelser for at udøve lederskab: evne til at overtale, til at påvirke andre og karisma

Når der er lederskab, vil der være en leder, der vil være den person, på hvem ansvaret for opgaven med at påvirke og motivere gruppen eller dens tilhængere. Selv om der er flere betingelser, som en leder skal opfylde for at være i stand til at indtage den privilegerede position inden for en gruppe eller en organisation, vil evnen til at overtale, påvirke andre og deres karisma blive betragtet som de afgørende variabler, når det kommer til at nå målet om indflydelse .

Typer af lederskab

eksisterer forskellige typer ledelseI mellemtiden vil de blive bestemt af tre emner, på den ene side af formaliteten i deres valg, på den anden side af forholdet mellem lederen og tilhængerne og af den type indflydelse, som lederen har over dem, som han kommandoer.

For den formalitet, du vælger, mødes vi med formelt lederskab (forudbestemt af organisationen) og uformel ledelse (dukker op i gruppen).

Ifølge det andet spørgsmål finder vi følgende typer: diktatorledelse (tvinger sine ideer i gruppen, ufleksible, kan lide at bestille og ødelægge andres kreativitet), autokratisk lederskab (lederen er den eneste, der træffer beslutninger og organiserer gruppen, han behøver ikke retfærdiggøre de beslutninger, han tager), demokratisk ledelse (lederen træffer beslutningerne efter at have drøftet dem med gruppen, der tænker og vælger blandt de løsningsalternativer, som lederen præsenterer), paternalistisk lederskab (Han træffer beslutninger ved at uddele belønninger og straffe til sine tilhængere alt efter om de overholder instruktionerne eller ej), liberal laissez faire ledelse (Lederen delegerer beslutningerne til gruppen, medlemmerne af gruppen har total frihed til at beslutte).

Og i henhold til lederens indflydelse på hans underordnede, transaktionelt lederskab (gruppemedlemmer anerkender lederen som sådan og som autoritet), karismatisk lederskab (lederen har evnen til at ændre værdier, overbevisninger og holdninger hos sine tilhængere), autentisk lederskab (den, hvor lederen koncentrerer sig om at lede sig selv først), lateral ledelse (mellem mennesker af samme rang inden for en organisation) og ledelse på arbejdspladsen (inden for arbejdspladsen).

En virksomhed, et produkt eller en sektor af økonomien indtager et sted med absolut overlegenhed

På den anden side bruges begrebet ledelse ofte, når vi vil indikere, at en virksomhed, en organisation, et produkt eller en sektor af økonomien indtager et sted eller en situation med absolut overlegenhed i forhold til sine jævnaldrende og den kontekst, hvori de handler.

På det kommercielle niveau er konceptets værdi meget høj, fordi det at være ledende i en kommerciel sektor eller i et produkt vil være nøglen til kommerciel og forretningsmæssig succes. Fordi et førende produkt eller en førende tjeneste vil være den, der har det højeste salg, og som potentielle forbrugere først vil nærme sig, dvs. inden de nærmer sig den konkurrence, der indtager et lavere niveau, og hvis de nødvendige ressourcer er tilgængelige, vil forbrugeren altid vælg den førende mulighed og ikke den mindst betragtede.

Dette er grunden til, at reklame og markedsføring sigter mod at skabe førende mærker og produkter, fordi kommerciel succes er klart i disse spørgsmål.

Politikker og strategier, der påvirker opnåelse af lederskab

Der er utallige strategier og kommercielle politikker, der kan implementeres, så en virksomhed formår at placere sig i det første trin af forbrugernes præferencer.

Selvfølgelig vil det være den store værdi at tilbyde et produkt af fremragende kvalitet i alle aspekter, der involverer det, men uden tvivl er nøglen ofte i produktets pris. Disse strategier, der beslutter at placere overkommelige priser uden at mindske produktets kvalitet, opnår normalt lederskab på det marked, hvor de opererer.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found