definition af nu

Udtrykket nu er det, der bruges til at betegne det tidsrum, der sker i nutiden, og som ikke strækker sig ind i fremtiden, og det er heller ikke fortiden. Nu betragtes det normalt som et øjeblik, da alt, hvad der skete for et sekund siden, er forbi, og alt, hvad der vil ske efter det andet, er fremtid. Begrebet nu kan dog defineres meget subjektivt, da det afhængigt af hver situation kan vare timer, dage eller måneder, for eksempel når det siges, at en persons nu er det stadium, hvor de bosatte sig, dannede en familie og formåede at udvikle sig en egen karriere.

Begrebet nu som tidsrum er en forestilling, som alle mennesker har, uanset hvilken kultur eller civilisation de tilhører. Og det er også det, der adskiller dem fra resten af ​​dyrene, der ikke har en bevidst idé om tidens gang, nutiden, fremtiden eller fortiden. Imidlertid har hver kultur og civilisation givet en anden fortolkning af ideen om nu, idet det for nogle er nutiden endnu et punkt i en cirkulær rækkefølge af tid, der forårsager perioder, der gentages, og at hver cyklus begynder igen, mens andre er ideen om nutid inkluderet i ideen om begivenheders linearitet.

Idéen for nu er som sagt meget subjektiv og kan endda variere fra situation til situation. Dette skyldes, at nutiden kan være noget holdbart såvel som noget kortvarigt, flygtigt og meget kort. Normalt bruges ideen om nu til at markere noget øjeblikkeligt eller øjeblikkeligt, men i andre tilfælde kan det også bruges som en del af en længere og mere holdbar periode, der markerer en fase i en persons liv.