definition af kvantifikatorer

Efter anmodning fra logik, matematik og sætteori, kvantificeringsmidlerne er symboler, der bruges i de førnævnte sammenhænge for at kunne indikere, hvor mange eller hvilke typer af elementer, der udgør et givet sæt, og som overholder en bestemt egenskab.

Logik og matematik: symboler, der angiver, hvor mange elementer der udgør et sæt

Vi kan finde en række kvantificeringsmidler, selvom de mest anvendte er: universel kvantificering og eksistentiel kvantificering.

Universel kvantificering og eksistentiel kvantificering

Den universelle kvantificeringsenhed, der er symboliseret som følger: is, bruges til at fastslå, at alle elementerne i et sæt overholder en given egenskab.

For sin del vil den eksistentielle kvantificering blive brugt til at indikere, at der er et eller flere elementer i det pågældende sæt, der opfylder en bestemt egenskab.

Det skal bemærkes, at dette ord er tæt knyttet til et andet begreb, det kvantificere, hvilket indebærer en handling, der er den af angive et beløb.

Kvantitativt: hvad der er sandsynligt at være gennemsnit, tælles

Så herfra følger det, at begge begreber er knyttet til hvad kvantitativ det indebærer indikation af en størrelsesorden fra tal.

Præcis når man taler kvantitativt, henviser det til mængden, til hvad der er sandsynligt at måles eller kvantificeres, tælles.

Generelt fungerer undersøgelserne, analyserne, der næsten altid overvejer data, der kan måles med den opgave at bestemme solide statistikker, normalt i denne betydning af det kvantitative.

Vind i præcision og sikkerhed

For eksempel, og som vi så ovenfor inden for nøjagtige og naturvidenskabelige områder, er kvantificering stærkt brugt til sin præcision, når det kommer til konklusioner og ud fra dette, for den pålidelighed, der genereres ved at kunne formulere love, universelle teorier er sikre.

Det er endda muligt at udføre en kvantitativ analyse af noget, før man faktisk udfører den tilsvarende videnskabelige undersøgelse for at være i stand til at organisere de data, der vil blive analyseret, idet denne foranstaltning stærkt anbefales, da den vil få viden og sikkerhed over for slutningen af ​​arbejdet, i stand til i virkeligheden at forbinde variabler, foreslå arbejdshypoteser og endelig nå konklusioner.

Men vi må også udvide kvantitativt til at omfatte det sociale plan, da denne procedure bruges til at bestemme smag og interesser hos forbrugerne eller at komme tæt på antallet af valgbeslutninger foran et valg.

På den anden side kan vi finde den kvalitative analyse, også velkendt og brugt, men som består i at tage stilling eller fastlægge en vurdering af et emne, selvom konklusionerne i dette tilfælde selvfølgelig ikke er gyldige. kvantitativ metode.

Almindelig brug i hverdagen, vi har altid brug for at kvantificere noget ...

Hver gang noget kvantificeres, vil den pågældende situation blive sat i tal, en kendsgerning, der nogle gange giver os mulighed for at kende størrelsen eller omfanget, som denne situation kan have.

Således, for eksempel, når det siges, at et kædebilulykke efterlod 10 døde og 20 sårede, giver det os mulighed for at vide, at det var en virkelig vigtig og stærk ulykke, fordi der netop var flere ofre.

Kvantificering er en hyper-tilstedeværende aktivitet i vores daglige liv såvel som inden for videnskab eller på det sociale område, som vi allerede har behandlet i denne anmeldelse, giver os ikke kun kendskab til omfanget af en given begivenhed, men giver os også mulighed for at bede om en vis mængde af noget, så vi ikke erhverver noget for meget, eller hvis vi ikke fejler det, så mangler vi noget og forhindrer os i at udføre den opgave eller planlagte handling.

Så vi kvantificerer konstant forskellige ting og elementer i vores daglige liv: problemer, behov, opgaver, blandt andre, og som derefter vender tilbage til det bestemt indenlandske og fælles udtryk ud over de formelle forklaringer, som vi har kommenteret om det inden for felterne af. logik og matematik.