hvad er guddommelig retfærdighed »definition og begreb

Mennesket har værdier og ideer med en universel dimension. På denne måde er venskab, kærlighed, solidaritet eller retfærdighed almindelig i alle kulturer, skønt hver kulturel tradition bidrager med sin egen vision og sine nuancer i forhold til hver enkelt af dem.

Ønsket om retfærdighed stammer fra behovet for at leve i et samfund, hvor en bestemt harmoni hersker, hvor der ikke er nogen situationer med misbrug, og hvor der pålægges en balance. Fra ønsket om retfærdighed fødes behovet for at skabe love, så mennesket danner koder og juridiske normer, der tjener til at genoprette retfærdighed. Men menneskelig retfærdighed er pr. Definition ufuldkommen, da mennesket nogle gange begår fejl, når han dømmer, handler med fordomme, og hans vision om, hvad der er retfærdigt eller uretfærdigt, afhænger af en social sammenhæng og begrænsningerne i selve lovene.

Guddommelig retfærdighed som et ideal

Begrænsningerne ved menneskelig retfærdighed betyder, at der i alle religioners sfære er en overlegen retfærdighed, guddommelig retfærdighed. Det er en tro baseret på tro og består af overbevisningen om, at en Gud, en højere enhed eller naturens orden selv pålægger autentisk retfærdighed på en eller anden måde uden mulig fejl og giver hver det, de fortjener.

For kristne vil guddommelig retfærdighed være effektiv i den endelige dom eller den universelle dom, når hvert menneske aflægger en regnskab for Gud på en sådan måde, at Gud vil dømme hver enkelt efter det, han har gjort i sit liv. Den samme idé opretholdes i islam, men i stedet for den sidste dom anvendes udtrykket gengældelsesdag.

For de gamle egyptere var der også en idé om guddommelig retfærdighed, da de troede på reinkarnation og i det næste liv ville guddommen kendt som Maat være ansvarlig for at udrydde det onde og påtvinge det gode.

I de fleste religioner præsenteres guddommelig retfærdighed som en kraft, der modvirker svaghederne og utilstrækkelighederne ved menneskelig retfærdighed. Dette er hvad der sker med hinduismen, en polyteistisk religion, men med et nøglebegreb, karma. Den såkaldte Karma-lov styrer alt, hvad der er skabt, og er den enhed eller styrke, der er ansvarlig for at skabe sand retfærdighed.

Kritik af ideen om guddommelig retfærdighed

Fra nogle filosofiske tilgange forstås det, at begrebet guddommelig retfærdighed ikke er andet end en menneskelig opfindelse, der opstår som en logisk konsekvens af at tro på en skabergud eller en åndelig enhed af en højere orden. For disse filosoffer er guddommelig retfærdighed en begrebsmæssig fiktion og giver ikke mening fra et strengt rationelt synspunkt.

Fotos: iStock - 4FR / DHuss


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found