definition af menneskelige relationer

Begrebet menneskelige relationer er måske et af de ældste i historien, da det har at gøre med menneskers mulighed for at forholde sig på meget forskellige måder med andre lignende væsener. I modsætning til hvad der sker med dyr, er menneskelige relationer ikke kun instinktive eller forårsaget af biologiske behov, men på mange måder har de udviklet sig meget dybt til endda at blive noget nyt og anderledes, meget mere komplekst som for eksempel med arbejdskraft eller interpersonelle relationer.

For at tale om menneskelige relationer skal vi starte med begrebet samfund eller samfund. Disse rum er dem, hvor mennesket etablerer forbindelser og relationer med andre lignende væsener baseret på specifikke behov, der kan variere fra behovet for at danne en familie til behovet for at blive styret. Således består livet i samfundet af et komplekst system af menneskelige relationer, der er født af nødvendighed eller instinkt, men som udvikler sig på meget forskellige måder. Dette er for eksempel synligt i de forskellige former for regering, familieforhold eller socialt hierarki, som forskellige samfund kan have.

Livet i samfundet kan repræsentere en stor mangfoldighed af forhold afhængigt af hvordan de er samlet. Det sociale hierarki er helt klart en af ​​de mest afgørende faktorer, når man etablerer dem, for eksempel ved at påpege, hvilke sociale grupper der har større magt over andre eller let kan bestemme andres liv.

Inden for et samfund kan vi finde relationer af enhver art lige fra de mest primære (for eksempel familieforhold, der opstår fra det øjeblik man fødes eller kærlighedsforhold, der er etableret mellem to mennesker, der beslutter at danne et par) til mere komplekse (som er tilfældet med arbejdsforhold, hvor ideen om forskel, hierarki, overlegenhed og mindreværd osv. generelt altid er til stede).

I øjeblikket er der studiekarrierer baseret på menneskelige relationer, der er dedikeret til at arbejde på dem fra forskellige niveauer og interesser, såsom PR.