definition af nettoindkomst

Inden for økonomi er udtrykket utility synonymt med fortjeneste eller fordel i forhold til en vis økonomisk aktivitet. Der er dog ingen enkelt måde at forstå nytte på, da der er total, marginal, brutto og netto nytte. Og alt dette skal forstås inden for rammerne af brugsteori.

Beregning af nettoindkomst

Økonomer forstår nytte som den kvalitet, et produkt har for en forbruger at betragte det som et ønskeligt gode, det vil sige et produkts eller en tjenestes evne til at tilfredsstille et behov. På den anden side forstås fortjenstmargenen som procentdelen af ​​fortjeneste fra alle virksomheders aktiviteter. Den matematiske formel for fortjenstmargen er som følger: fortjenstmargen = nettofortjeneste / nettosalg. Med udgangspunkt i denne formel skal det angives, at nettofortjenesten svarer til det endelige afkast ved salg af et produkt. Med andre ord er nettofortjenesten det endelige overskud eller fortjeneste opnået efter regnskabsmæssig behandling af alle forretningsomkostningerne.

Generelt evalueres dataene om nettoindkomst periodisk (hvert kvartal eller hvert år) og giver os mulighed for at sammenligne forretningens rentabilitet over tid. Dette indebærer, at nettofortjenesten er en indikator for en virksomheds økonomiske rentabilitet.

Forskellen mellem bruttofortjeneste og nettofortjeneste

Nettofortjeneste kan forveksles med et lignende koncept, bruttofortjeneste. Bruttofortjeneste forstås forskellen mellem alle virksomhedens indtægter og produktionsomkostningerne (bruttofortjeneste kaldes også bruttomargin eller bruttofortjeneste). I stedet er nettoindtægter samlede indtægter minus alle omkostninger (produktionsomkostninger og andre omkostninger såsom afskrivninger, bankgebyrer, annonceringsomkostninger osv.).

Andre indikatorer for forretningens rentabilitet

Både nettofortjenesten og bruttofortjenesten er to vigtige indikatorer for at kende forretningens rentabilitet. Der er dog andre indikatorer, der er lige så relevante.

Rentabilitet er økonomisk præstation målt i et monetært beløb. Begrebet lønsomhed er dog for generelt og skal specificeres gennem mere specifikke begreber såsom driftsmargin, nettoafkast af investering, afkast af egenkapital, ebitda, afkast af egenkapital mv. Dette er nogle af rentabilitetsindikatorerne, men vi må ikke glemme, at der også er produktivitetsindikatorer eller gældsindikatorer.

Fotos: iStock - Drazen Lovric / Danil Melekhin


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found