definition af kørsel

Begrebet kørsel kommer fra det latinske udtryk Jeg kører, hvilket betyder at guide, trække, skubbe.

Vejled, promover eller udfør en aktivitet

Fra dette udtryk andre ord som hertug (en politisk og social position, der etablerede forrang til at udføre vejledende opgaver) og opførsel (resultatet af at være blevet styret og ledet af livet) ville senere komme frem.

På vores sprog anvendes udtrykket kørsel til at henvise til alle de situationer, hvor en person tager tøjlerne, så det kommer til at fungere, og dette kan være fra et praktisk synspunkt, såsom at køre bil., Op til en abstrakt synspunkt, såsom at lede et barns uddannelse gennem hele sit liv.

Kør køretøjer

På et almindeligt og ret uformelt sprog bruges udtrykket kørsel for det meste til at tale om styring og kørsel af køretøjer såsom biler, blandt andre.

I denne forstand forstås kørsel som den handling, der udføres af personen ved rattet, og som bruger forskellige teknikker og strategier for at få bilen til at bevæge sig og bevæge sig fremad.

Krav til kørsel: have licens og kend trafikreglerne

For at køre en hvilken som helst biltype skal personen have et kørekort, der opnås efter eksamen, og som er udstedt af en kompetent myndighed.

Det anses for at være foran en bil, der kræver et stort ansvar fra førerens side, da han på den måde, hvorpå han kører køretøjet, forsigtig eller hensynsløs, måske eller ikke kan skade andre og sig selv.

Det er kendt, at udførelse af hensynsløs manøvrer, kørsel, der overstiger myndighedens maksimale hastighed, ikke respekterer andre trafikregler eller kører under indflydelse af alkohol og andre stoffer, indebærer en absolut hensynsløs kørsel og helt sikkert, hvem der handler på nogle af disse måder. Det kan forårsage en trafikulykke, der koster ham og andre mennesker deres liv.

Så under hensyntagen til disse overvejelser er det nødvendigt og obligatorisk for dem, der ønsker at køre bil, at tage et kørekursus, og når de ønsker at behandle deres kørekort, vurderes de ikke kun i praksis, men også i teorien.

Trafikuddannelse, som det kaldes den viden, hvor en person, der cirkulerer på offentlige veje, i bil, som fodgænger, blandt andre, er sammensat af en række trafikregler, der har til formål at undgå ulykker og tab af menneskeliv som følge heraf af hensynsløs handling, hvad enten det er af en fodgænger eller en bilist.

Staterne skal fremme kendskab til disse normer, og som vi allerede har sagt kræve cirkulation i køretøjer med kørekort, hvis dette ikke sker, skal de, der overtræder disse normer, straffes med hårde sanktioner.

Bevidsthed og ansvar under kørsel reducerer ulykker

Det er dog også vigtigt, og dette læres ikke på noget kursus, at de, der kører bil, er ansvarlige og ved, at bilen kan være et dødbringende våben mod tredjeparter og mod sig selv, hvis de ikke respekterer trafiklovgivningen.

Det kan være meget farligt, hvis man ikke har de nødvendige færdigheder og teknikker, som kun en overensstemmende evaluering kan muliggøre, og på den anden side, hvis man ikke har en respektfuld holdning.

På den anden side kan begrebet kørsel også være abstrakt og kan bruges til at betegne de mennesker, der har ansvaret for noget, men ikke kan måles med deres hænder.

I dette tilfælde kan køreeksemplet være at drive en institution, lede en persons uddannelse, drive en virksomhed osv.

I alle eksemplerne taler vi om mennesker, der udfører en aktivitet med at lede og lede den pågældende enhed eller person på den rette vej, så den kan fungere på den bedst mulige måde.

I nogle af disse tilfælde er det også nødvendigt at have nyttig læring, for eksempel en universitetseksamen, der viser, at en persons ledelse er ansvarlig for en institution, eller den praktiske viden, der gør det muligt for en at lede en virksomhed på den bedst mulige måde .

Ordet bruges også til at redegøre for den måde, som nogen opfører sig på. "Min ven Marta opfører sig altid med stort skøn."