definition af hyperbaton

Når vi taler eller skriver, håndterer vi en række retoriske figurer eller litterære enheder, der giver os mulighed for at kommunikere med en vis originalitet. Hyperbaton er en af ​​disse figurer, og specifikt er det en positionstal. Den består i at ændre den logiske rækkefølge af de ord, der udgør en sætning.

Hvad angår ordet hyperbaton, kommer det fra den græske hyperbatos og betyder bogstaveligt "at gå over trinnene".

På denne måde, hvis jeg siger "Manuela gik til marken i dag for margaritas", ved at ændre strukturen, danner jeg en hyperbaton, og jeg siger "Manuela gik til marken for margaritas i dag". Denne type ressource begyndte at blive brugt i slutningen af ​​middelalderen i tekster af høflig karakter med det formål at formidle sproget, og at udtrykket virker mere poetisk og originalt.

Ordets forstyrrelse skyldes to grunde: indflydelsen af ​​den latinske syntaks, hvor verbet indtager den sidste plads i en sætning eller fremhæver det vigtigste element i begyndelsen af ​​sætningen.

Brug af hyperbaton

Selv om det er en figur, der traditionelt er blevet brugt til at ændre poesiens målinger, bruges den også i det daglige sprog. Når vi siger "hvis jeg husker rigtigt", "tak Gud", "Gud forbyder", "det er fint" eller "jeg ser det dårligt", bruger vi således en hyperbaton.

Med denne type træning får sproget en vis elegance og skønhed. Kort sagt er det en retorisk figur, der bruges af æstetiske og tekniske grunde, da med den forbedres den æstetiske dimension af sprog, og på samme tid er det muligt at tilpasse et vers til et specifikt rim.

Retoriske holdningstal

Ud over hyperbaton er andre retoriske positionspositioner anastrofe og tmesis. Den første består i at vende den syntaktiske rækkefølge af ordene, som i ordsproget "Til Gud tigger, med hammeren, der giver" eller verset af digteren Góngora "sæsonen var i blomst". Tmesis eller leksikalsk overlapning opstår, når et eller flere ord indsættes i en sætning. Det er en meget udbredt ressource i sangtekster. Når man siger "elegant taler man sindet", bliver ordet "elegant" således skåret i to dele.

Andre typer retoriske figurer

Der er figurer af diktion som metastase eller calambur. Figurer som anafor, apostrof eller onomatopoei tilhører gentagelsesgruppen. Listen over figurtyper er meget bred, da der er logiske, dialektiske, semantiske, syntaktiske eller troper.

Billeder: Fotolia - RH2010 / Lorelyn Medina