definition af opbevaring

Opbevaring er en sofistikeret og speciel måde at placere gods på et skib eller ethvert andet skib, der bevæger sig gennem farvandet, og som har en kommerciel aktivitet med nøjagtigt at flytte varer.

Det er ekstremt vigtigt både at tage sig af det, der transporteres, og sikkerheden for en båd, der er kendetegnet ved bevægelige belastninger, at de rejser så tilstrækkeligt som muligt, og en nøgle til at sikre, at begge betingelser er opfyldt, er, at disse belastninger er tilfredsstillende organiseret og placeres i de tilgængelige rum. Og det er netop det vigtigste mål, der forfølges af opbevaring.

Mange af de laster, der transporteres af søfartøjer, har tunge vægte, og for den sags skyld er det vigtigt at vide, hvordan man læsser dem på en sådan måde, at der ikke opstår ubalancer, der påvirker fartøjets sikkerhed og integritet. Som vi kan forestille os, kan en dårlig opbevaring få en båd til at lide nogle skader, hvor det mest alvorlige scenario er, at den f.eks. Synker.

Ud over sikkerheden ved skibet, dets besætning og selve lasten, opbevaringen, søger det gennem sin teknik at få mest muligt ud af det ledige rum, ideen er at optage den mindste plads, der er mulig, og her ligger succesen med opbevaring, at vide, hvordan man organiserer det, så rum bruges maksimalt.

Et spørgsmål, der også er grundlæggende, er den måde, hvorpå lagringen af ​​lasten er organiseret, det ideelle er, at lasten planlægges baseret på den rejse, der skal foretages, og de stop, den vil have. Det vil sige, at den belastning, der først skal fjernes, skal være tættere på hånden end en anden, som for eksempel vil blive aflæst i slutningen af ​​turen. Med denne handling undgås forsinkelser og enhver anden form for risiko.

Det containerskibe Det er dem, vi normalt sætter pris på i havne, og det er dem, der har ansvaret for transport af gods i allerede standardiserede containere og bruges til at flytte alle slags varer rundt om i verden, netop på grund af den store effektivitet, som de gør det med .