definition af forhandle

Udtrykket forhandle henviser til en handling, der kan falde inden for økonomien eller forretningen, og som involverer deling af retningslinjer mellem to eller flere parter, så hver enkelt bidrager med noget og samtidig opnår en form for indkomst eller fortjeneste fra realisering af en bestemt økonomisk aktivitet (for eksempel forhandles den mellem to virksomheder, der beslutter at udføre en forretningshandling og etablere overskud og bidrag for hver enkelt). Udtrykket kan også bruges på almindeligt sprog for at henvise til en form for aftale, der ikke nødvendigvis er relateret til økonomiske spørgsmål, da forhandling generelt betyder at nå til enighed fra debat.

Forhandlingstidspunktet er måske det vigtigste af enhver økonomisk eller forretningsaktivitet. Dette skyldes, at det er det øjeblik, hvor de involverede parter skal nå til enighed om, hvilken type aktivitet der skal udføres, hvad der skal organiseres, og hvordan hele virksomheden skal udføres. Det siger sig selv, at hvis det øjeblik, hvor parterne forhandler ikke når et fælles punkt eller ved gensidig aftale, vil forretningen (eller den aktivitet, der diskuteres) ikke være i stand til at blive udført.

Forhandling indebærer altid at afklare ansvaret, men også de rettigheder eller fordele, som hver part skal udføre og modtage henholdsvis. I erhvervslivet efterlades disse aftaler, der opnås gennem forhandling, altid skriftligt (i modsætning til hvad der kan ske med en forhandling mellem to personer undervejs) for at sikre, at begge parter opfylder deres ansvar og ikke handler på bekostning af den anden.