definition af moralsk filosofi

Filosofi er en af ​​de vigtigste videnskaber, der viser vigtigheden af ​​den første visdom som et middel til refleksion fra forskellige synsvinkler. Der er forskellige grene af filosofien, der har deres eget objekt. Filosofi reflekterer også på menneskelig adfærd, specifikt på handling.

I hvilket tilfælde bliver etik eller moralsk filosofi et lys, der giver os mulighed for at skelne mellem hvad der er korrekt og hvad der ikke er etisk korrekt. Værdier, der ikke er integreret i sammenhæng med en bestemt religion, men i sammenhæng med den naturlige lov, der styrer, hvad der er bekvemt for mennesket i henhold til hans værdighed og natur.

Moral starter fra frihed

Moral er også baseret på menneskets frihed, hvorfra en person kan udføre gode handlinger, men har også friheden til at udføre uretfærdige holdninger. Moralsk refleksion hjælper mennesker med at blive opmærksomme på deres eget ansvar i at arbejde for at vokse som person og altid have klart princippet om sandhed og godt.

Et koncept, der udtrykker det bedste fra mennesket

Filosofi som moralsk refleksion er meget vigtigt, da retfærdighed i handling hjælper mennesker med at perfektionere sig selv og opnå det gode liv som Aristoteles ville sige. Men derudover viser moralsk filosofi også det ansvar, som mennesker har for at bidrage til at bringe håb i det samfund, de lever i, da der gennem individuelle handlinger også udøves en indflydelse på det fælles gode.

Søg efter det fælles gode

Fra dette synspunkt forfølger moralsk filosofi samfundets fælles bedste, da gruppens gode også nærer individets velbefindende.

Denne etiske refleksion er med til at bidrage til samfundets orden. Denne moralfilosofi tager som grundlæggende principper, hvad der er principperne for menneskelig adfærd. Disse etiske standarder hæder personen med værdier som personlig forbedring, selvkærlighed og respekt for den anden, pligtprincippet og stræben efter lykke. Et væsentligt moralsk princip er at huske, at målet ikke altid retfærdiggør midlerne.