definition af sociokulturel

Udtrykket sociokulturelt bruges til at henvise til enhver proces eller fænomen relateret til de sociale og kulturelle aspekter af et samfund eller samfund. På denne måde vil et sociokulturelt element udelukkende have at gøre med menneskelige præstationer, der kan tjene både til at organisere samfundslivet og give det mening.

Når adjektivet sociokulturelt anvendes på et eller andet fænomen eller en proces, henviser det til en virkelighed konstrueret af mennesket, der muligvis har at gøre med, hvordan mennesker interagerer med hinanden, med miljøet og med andre samfund. I denne forstand kan fremskridt eller sociokulturelle skabelser af mennesket fra de første dage af hans eksistens være de forskellige former for organisation og socialt hierarki, de forskellige kunstneriske udtryk, oprettelsen af ​​institutioner, der havde til formål at bestille liv i samfundet, etablering af moralske standarder for adfærd, udvikling af religioner og tankestrukturer, oprettelse af uddannelsessystemer osv.

Med et eksempel vil vi forstå det bedre ... Sociokulturel animation er en trofast eksponent for en sociokulturel produktion konstrueret af mennesket, og som giver os mulighed for at observere interaktionen mellem individer med hinanden, med deres miljø og med andre samfund.

Den består af en række aktioner, der indsættes af mennesker, grupper eller institutioner i et samfund eller sektor af det og på en geografisk placering som en ramme. Missionen er at fremme en deltagende holdning hos medlemmerne for på denne måde at bidrage til social og kulturel udvikling.

Udtrykket sociokulturelt er i øjeblikket mest relateret til forskellige kulturelle og intellektuelle produkter. For at udføre en sociokulturel undersøgelse kan mennesket ty til adskillige videnskaber som sociologi, antropologi, historie, lingvistik, uddannelse, arkæologi, politik, pædagogik, kommunikation, semiologi, filosofi og endda psykologi. Alle disse videnskaber beskæftiger sig med menneskets ydeevne i en given tid og et rum, der gør resultaterne af deres handlinger fuldstændige specifikke og unikke og skal derfor analyseres i lyset af forholdene eller specificiteterne i en sådan situation.

Sociokulturelle studier involverer altid forbindelser med begreber og udtryk som ideologi, kommunikation, etnicitet, sociale klasser, tankestrukturer, køn, nationalitet, produktionsmidler og mange andre, der tjener til at forstå de unikke elementer i hvert samfund, samfund og etnisk gruppe.

Som en konsekvens har begrebet, at det ikke optager, en direkte forbindelse med begreberne samfund og kultur, det er vigtigt, at vi også adresserer dem for at opnå en omfattende forståelse af det.

Samfund og kultur

Et samfund er en gruppe af individer, der interagerer i den samme sammenhæng, og som alle krydses af den samme kultur, det vil sige, at de deler den samme kultur og en række spørgsmål, der vil betinges af deres skikke og livsstil. Det er værd at nævne, at alt dette udvikler en given identitet og en følelse af tilhørsforhold.

Samfundet er en sammenslutning af mennesker, der eksisterer siden mennesket blev skabt og placeret på denne planet, men det er vigtigt at understrege, at organisationen har gennemgået mange variationer over tid, og at den grundlæggende var tæt knyttet til karakteristika for den tid, levede. For eksempel havde samfundet i den forhistoriske fase en hierarkisk rækkefølge, og hvor personen, der betragtes som den ældste eller klogeste, var den, der koncentrerede total autoritet. Derefter blev der med tiden og idéudviklingen gjort fremskridt hen imod en mere demokratisk organisationsform, hvor ethvert individ, der deltager i dette samfund, havde mulighed for at blive dets leder.

Så lad os gennemgå, for at tale om samfundet, skal denne gruppe mennesker: dele et geografisk område; hver gruppe har en bestemt social funktion; fælles kultur.

Og for sin del indebærer kultur de forskellige måder og udtryk, der er til stede i et givet samfund, således at anvendelserne og skikke, de praksis og ritualer, der udføres, klædemåden og adfærdsnormerne kan inkluderes i kulturkategorien ...


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found