definition af rhomboid

Inden for geometri -en rhomboid det er et parallelogram (speciel type firkant, hvis sider er parallelle to og to) hvis tilstødende sider er ulige, og to af dens vinkler er større end de to andre; det vil sige en romboide, det er hverken en rombe eller et rektangel.

Det skal bemærkes, at diamant Det er et parallelogram firkant, hvis fire sider, der sammensætter det, har samme længde, mens de modsatte indvendige vinkler er ens, diagonalerne vinkelret på hinanden, og hver af dem deler den anden i lige store dele; og rektangel er et parallelogram, hvis fire sider er vinkelrette på hinanden. Dets omkreds er lig med summen af ​​alle dens sider, og arealet er lig med produktet af to af dets sammenhængende sider.

Det kaldes generelt et parallelogram direkte, eller vi kan også finde det som et ikke-rektangulært parallelogram.

Blandt de mest fremtrædende egenskaber ved romboiden finder vi følgende: den har to par lige sider, parallelle med hinanden, de modsatte vinkler er ens, de sammenhængende vinkler er supplerende, det vil sige, at summen af ​​de to giver os 180 ° , da det ikke er en rombe, som vi sagde ovenfor, er dets diagonaler ikke vinkelrette på hinanden, og da det heller ikke er et rektangel, er dets diagonaler ikke ens, og hvis dens indre vinkler tilføjes, er tallet det giver os 360 °.

På den anden side er dens omkreds lig med 2, og arealet opnås efter at have ganget længden af ​​den ene side med den vinkelrette afstand mellem den side og dens modsatte, det vil sige højden.