definition af flygtige

Flygtigt forstås de elementer, der på grund af deres fysiske egenskaber er lette at flyve eller sprede sig i luften. Normalt bruges udtrykket meget i spørgsmål eller fænomener, der har at gøre med fysik eller videnskab. Det kan dog også bruges metaforisk til at henvise til sociale fænomener, for eksempel når det menes, at en person har meget ustabile relationer, hvilket betyder, at deres forhold eller kontakter med andre mennesker er meget ustabile og ikke varige.

Det skal præciseres, at udtrykket flygtigt er et kvalificerende adjektiv, der anvendes på visse eksplicitte fænomener eller ting. Flygtige er noget, der tester flygtighedens karakteristika, det vil sige evnen til at rejse sig og sprede sig i luften. For at noget kan betragtes som flygtigt, skal det opfylde bestemte egenskaber, især når det er meget let eller let i vægt, så selve luften kan sprede eller løfte det, hvis dette er nødvendigt. Derudover er det også vigtigt for eksempel, hvis det er gasformigt stof, at det ikke har en meget høj koncentration, og dermed kan luften være tungere end at kunne flyve i den.

Som nævnt gælder det flygtige i de fleste tilfælde om fysiske eller videnskabelige forhold. Men udtrykket bruges ofte til andre spørgsmål, dem, der slet ikke er videnskabelige, og som mere end noget er relateret til sociale aspekter. Dette er klart, når vi taler om fænomener, der har en kort varighed, og som er meget skrøbelige i lyset af forskellige begivenheder i virkeligheden, for eksempel er et løfte, der er ustabilt, et løfte, der ikke varer længe og derfor ikke eksplicit opfyldes.