definition af værdiforringelse

Generelt henviser udtrykket forringelse til degeneration eller gradvis og progressiv forværring, der observerer noget, det være sig et objekt, en situation, en person, blandt andre..

Hovedårsagerne til forringelse

I denne forstand kan forholdet, som nogen opretholder med en anden, forværres på grund af successiv mangel på misforståelse, hengivenhed eller kærlighedsvisning. En genstand, et tøj, kan også lide forringelse som følge af tidens forløb, eller fordi det ikke er blevet taget hånd om med forholdsregler og advarsler i sagen, for eksempel i tilfælde af tøj, en bukser, der var på trods af anbefalingerne om ikke at gøre det på den måde, vil det uundgåeligt blive forværret af denne situation.

Sådan overvindes forringelse af materielle goder

Objekter, tøj, møbler, bygninger, blandt andre, vil før eller senere blive forværret. Det er noget typisk og et direkte produkt af tidens gang og også, som vi allerede har påpeget, af dårlig pleje af det pågældende objekt eller element.

I det særlige tilfælde af møbler og bygninger er det absolut muligt at gendanne dem og give dem den pragt, de plejede at have, tilbage uden at miste deres oprindelige essens og stempel.

De fleste af landene har områder, der har en høj historisk værdi, og som som følge af den lange historie forværres. Det er en statslig forpligtelse at bevare disse rum, derfor er det meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til dette formål.

Restaurering, for at slå forringelse

Denne gendannelsesproces er populært kendt som restaurering, og det er blevet en meget almindelig praksis blandt mennesker, det vil sige i tilfælde af møbler, for eksempel, det er ophørt med at være en professionel aktivitet udført af folk, der har båret det i mange år. handlen fremad skal udvikles af folk, der gør det som en hobby.

Kognitiv svækkelse

I mellemtiden, ja genstanden for denne forringelse er en person, kaldes han som progressiv skade, som i større eller mindre grad en person observerer med hensyn til deres intellektuelle eller fysiske evner. Dette sæt mentale fænomener, der præsenterer forværring, kan skyldes en biologisk involvering, der er typisk for alderdommen eller en patologisk lidelse, der producerer åreforkalkning, generel lammelse, langvarige psykiske sygdomme, forgiftninger, blandt andre problemer.

Et typisk helbredsproblem hos mennesker

Mild kognitiv svækkelse er en af ​​de mest almindelige svækkelser, som en person kan lide. Den består af en klinisk enhed forud for demenstilstanden. De mest almindelige symptomer, som det forårsager, er hukommelsestab og markant svækkelse af evnen til at udføre daglige aktiviteter. Disse symptomer vedvarer normalt over tid. Generelt forekommer denne type sygdom normalt blandt voksne over 65 år, og den kan diagnosticeres effektivt, når følgende tilstande er til stede: fald i kognitiv funktion i løbet af det sidste år, bevis for dem efter relevante kliniske undersøgelser og fravær af demens.

En ud af ti patienter, der lider af denne type lidelse, udvikler sig til demens eller Alzheimers sygdom, som er den mest almindelige form for demens, men en opmuntrende funktion er, at i de fleste patienter forstyrrer denne vanskelighed ikke udviklingen af ​​deres daglige liv.

Da der ikke er nogen farmakologisk behandling for at helbrede denne tilstand, vil det være væsentlig på den ene side professionel overvågning af patienten, der observerer denne tilstand ved at administrere en hæmmer, såsom cholinestarase, for at kontrollere den og på den anden side, at de har vigtig social og familiestøtte til at hjælpe dig med at klare.

Et vanskeligt familiedilemma at tackle

I dette sidste aspekt må vi sige, at det ikke er let og uden tvivl, når det kommer til sundhed, at have et familiemedlem, der lider af kognitiv svækkelse, er en enorm bekymring og beskæftigelse for deres familie, især i de tilfælde, hvor den svækkelse Det gør det umuligt for dem at udvikle sig og klare sig selv, og som de havde gjort, selv før de blev syge.

For eksempel er det meget almindeligt for pårørende til mennesker, der lider af dette helbredsproblem, at ty til den professionelle erfaring hos en plejeperson eller sygeplejerske, der er specialiseret i denne type kliniske billeder, tager sig af familiemedlemmet det meste af dagen.

Der er også institutter, der er specialiserede i disse helbredsproblemer, der er ansvarlige for boliger og yder den pleje, der kræves af denne type patienter, og dermed lindrer omskiftelighederne, som dette medfører for familien.