definition af international

Udtrykket international er et adjektiv, der fortrinsvis bruges, når du vil henvise til interaktionen, der opstår mellem to nationer eller en bestemt gruppe, der består af partnere, der tilhører to eller flere lande..

Desuden er udtrykket bredt bruges til at udtrykke ideen om at være uden for et land, det vil sige, det svarer til noget, der ikke forekommer, sker eller produceres i et bestemt land. Et konkret eksempel på dette, som jeg fortæller dig, kan findes i enhver avis, når man taler om nyheder, der tilhører eller blev produceret i en anden del af verden, bruges det internationale udtryk til at differentiere og indse, at det ikke er dets egne oplysninger, der skete på stedet.

Ud over, i politik, har udtrykket international også en særlig betydning, da det som internationalt er populært betegnet som de grupper eller organisationer, der består af enkeltpersoner fra forskellige lande, men som har og deler den samme ideologi.

Den internationale sammenslutning af arbejdere eller den socialistiske internationale er nogle eksempler på disse.

Og endelig, det samme udtryk, i sportens verden, bruges, når du vil henvise til den atlet, der deltager i konkurrencer der involverer forskellige lande, vil han i mellemtiden repræsentere det land, hvorfra han er hjemmehørende.