Kategori: videnskab | motor

Definition af sensor

Definition af sensor

Vi ringer sensor endnu enhed, der automatisk måler en variabel, f.eks. temperatur, tryk eller endda rotationshastigheden .Et interessant punkt at huske på er, at Takket være de oplysninger, som en sensor giver os som et resultat, kan vi udlede andre variabler, der ikke netop er dem, som den måler.