definition af gamete

Ordet gamete er et meget nuværende begreb og nævnt inden for rammerne af biologi og især inden for sammenhæng med reproduktion af mennesker, planter eller dyr, da det betegner mandlig eller kvindelig celle, sæd eller æg henholdsvis ansvarlig og specialiseret i reproduktion.

Det skal bemærkes, at kønsceller er haploide kønsceller, fordi de indeholder et enkelt sæt kromosomer, eller hvis det ikke er halvdelen af ​​det normale antal kromosomer i diploide celler (to serier af kromosomer), som genereres af meiose fra diploide celler.

Hvis det er en kvinde, kaldes kønscellen en æg, på den anden side, hvis det er en mand, taler vi om sædceller. Når både mandlige og kvindelige kønsmønter smelter sammen, genererer de en celle kendt som zygote eller befrugtet æg som vil indeholde to sæt kromosomer (diploid celle).

Gametkonformation gennem meiose er formelt betegnet som gametogenese. I denne proces reduceres antallet af kromosomer i kimceller fra diploid til haploid, det vil sige fra dobbelt til enkelt og til halvt det antal kromosomer, som en normal celle af den pågældende art præsenterer.

I mellemtiden er de specifikke organer, gonader hos dyr og gametangia i grøntsager , de specialiserede, når det kommer til produktion af gameter.

På opfordring fra dyr er kønsceller resultatet af kimlinjen, en meget specifik cellerod, der vil differentiere sig i de tidlige stadier af udviklingen.

Hos svampe eller protister sker det, at kønscellerne er identiske i form og udseende, men i evolution kan de skelnes, fordi hannen er mindre og mobil sammenlignet med kvinden, som er større og immobil.