definition af psykobiologi

Undersøgelsen af opførsel Menneske er meget vigtigt, fordi det fremmer forståelsen af ​​en persons følelsesmæssige univers. Undersøgelsen af ​​en person kan udføres fra forskellige synsvinkler under hensyntagen til, at videnskabelig viden er tværfaglig. Imidlertid er der i universet andre levende væsener, som også kan studeres.

Forståelse af neurobiologi af adfærd

På denne måde psykobiologi det er kendt som adfærdsmæssig neurologi. Hvad er adfærdsmæssig neurobiologi? Det er videnskaben, der ikke kun studerer menneskers adfærd, men også dyrs adfærdsmønstre. Fra dette synspunkt lægger neurobiologi særlig vægt på pattedyr og fugle, arter der har evnen til at observere og lære.

En passage mod analyse af mentale processer

Det psykobiologi Det er en videnskab, der roser værdien af ​​det eksperimentelle som et sandhedskriterium, på denne måde fokuserer studiet af adfærd på mentale processer. Al videnskab har en bestemt metode og mål at nå. Hvad er målene for psykobiologi? Det er videnskaben, der ikke kun er begrænset til at beskrive adfærd, men også søger at behandle spørgsmålet på en mere omfattende måde for at tilbyde en velbegrundet forklaring af nævnte adfærd.

Psykobiologi og behaviorisme

Som videnskab psykobiologi Det har også nogle punkter til fælles med en anden psykologisk skole: behaviorisme, en videnskab, der også lægger særlig vægt på studiet af menneskelig adfærd. Videnskabelig viden inkorporerer nogle love, der har universel værdi, dvs. en standard kan bruges til at forklare fænomener af samme type.

I henhold til denne evne til at analysere opførsel, har psykobiologi også evnen til at forudsige nogle adfærd som årsag og virkning. Forklaringen på adfærd udtrykkes gennem biologiske begreber.

Psykobiologi som analyse af mennesket

Fra et menneskeligt synspunkt studerer psykobiologi menneskelig adfærd som en biologisk egenskab. På denne måde analyserer den også tilpasningen til miljøet og artens udvikling. Artenes naturlige selektionsfaktor er også integreret i studiet af psykobiologi. På denne måde analyserer psykobiologi også, hvordan genetik påvirker menneskelig adfærd.

Sandheden er, at det at kende den ultimative årsag til en persons holdninger kræver tværfaglig undersøgelse, da hver videnskab, der har menneskelig adfærd som genstand for undersøgelse, set fra sit synspunkt kan berige niveauet af forståelse.