definition af ochlokrati

Ordet, som vi analyserer, kommer fra græsk og er dannet af rod chlo, som betyder mangfoldighed, og af cratos, der oversættes som regering. Således er ochlokrati i sin bogstavelige forstand flertalsreglen.

Degeneration af offentlige systemer

I sin afhandling om politik afslørede den græske filosof Aristoteles de forskellige regeringsformer såvel som deres tilsvarende degenererede versioner. Han viste, at monarkiet kan føre til tyranni, aristokratiet er i fare for at blive et oligarki, og demokrati kan ende i demagogi.

En af formerne for demagogi er netop ochlokrati. I konventionel demagogi har en politiker den retoriske evne til at manipulere folket, mens det i ochlokrati er folket, der tager ordet og ender med at påtvinge deres vilje. Det er åbenbart ikke en regeringsform i almindelig forstand, men snarere et socialt fænomen, der manifesterer sig, når mængden ender med at pålægge sine kriterier.

En kort analyse af menneskemængdenes magt

I dagens demokratier gennemgår politiske partier og institutioner ikke en god tid, da store sektorer i borgerne er mistænksomme over for konventionel politik. Således bliver brede sociale lag på en eller anden måde en ny aktør i det offentlige liv.

Millioner af dybt nedlagte mennesker har meninger om alle mulige sager af almen interesse, selvom deres informationskilder er partiske. Selvom disse mennesker ikke har noget politisk værktøj til at ændre virkeligheden, er der ingen tvivl om, at deres meninger ender med at have en vis vægt i samfundet som helhed. Det er i dette sociale klima, hvor ideen om ochlokrati opstår.

Kraften fra sociale netværk har ganget stemmen fra de nedlagte folkemasser. De rent viscerale kritiske meninger, diskvalifikationer uden nogen form for argumentation og den permanente klage over alt er nogle af de kommunikationsformer, som den almindelige borger bruger til at udtrykke deres ideer og bekymringer. Problemet med denne sociale strøm er dens irrationalitet.

Borgere kan og bør deltage, afgive deres mening eller kritisere i alle sager af almindelig interesse, men det ville være ønskeligt, hvis deres indgreb var noget mere end menneskets enkle råb. Ellers bliver oclokrati, det vil sige de populære massers magt, til stede.

Undertiden finder denne dybt desillusionerede masse en populistisk allieret undervejs. Der er ingen populistisk leder uden en tilsvarende skare, der støtter ham.

Foto Fotolia: Bakhtiarzein


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found