definition af rådhus

Begrebet byråd er et politisk koncept, der har at gøre med administrationen og den politiske funktion af et område kaldet kommune. Byrådet er derefter det organ, hvor både den udøvende og lovgivningsmæssige magt kan etableres, idet den retlige magt generelt forbliver uden for det og har sin egen bygning. Kommuner findes overalt i verden, skønt det anses for at de første former for dette politiske organ opstod i Europa i middelalderen. Derfra er de flyttet til mange dele af planeten, da direktivet dannes i relativt små rum.

Når vi taler om en kommune, henviser vi til et relativt lille område (selvom det kan variere), og det kan have navnet byen, landsbyen eller byen afhængigt af antallet af mennesker, der bor i det, på de administrative og politiske funktioner, som i det er udviklet og også af de økonomiske aktiviteter, der udføres. I denne forstand er kommunen den sidste politisk-administrative enhed, der ikke kan deles, og som kan være en del efter tur med andre provinser eller stater og derefter et land eller en nation.

Byrådet er derfor det politiske organ, hvorfra det område kendt som en kommune er styret. Dette er grunden til, at byrådet nogle steder i Latinamerika også er kendt som en kommune, andre steder som kvartmester. I rådhuset bor normalt guvernøren, borgmesteren, borgmesteren eller den, der opfylder den højere stilling. I nogle tilfælde kan der også være det lovgivende organ, der består af lovgivere, stedfortrædere og rådmænd valgt af kommunens befolkning. Blandt de funktioner, der udføres af byrådet, er funktioner til kontrol og administration af forskellige emner (uddannelse, økonomi eller finans, kultur, byplanlægning osv.) Samt lovgivningen om disse emner.