Definition af følelser

Definition af følelser

Følelser er alle de fornemmelser og følelser, som mennesket besidder, når det vedrører sine medmennesker og miljøet generelt.. Denne korte beskrivelse er det imidlertid nødvendigt at påpege, at fortolkningen og belysningen af ​​det fænomen, som menneskelige følelser udgør, altid har været et stort problem, for så vidt de foretagne evalueringer var vage. Hvi
Hvad er sand kærlighed

Hvad er sand kærlighed

Ægte kærlighed er den følelse, der opleves som et par, som mange mennesker drømmer om. Det skal påpeges, at for at kærlighed skal være sand, skal der være gensidighed. Der er ingen kærlighed, hvis man elsker, men ikke gengældes. Det er kun muligt at oprette et delt projekt til fælles med gensidigt samarbejde og begge parters vilje.
Hvad er grundlæggende regnskab

Hvad er grundlæggende regnskab

Grundlæggende eller generel regnskab er en disciplin, der beskæftiger sig med at studere og analysere økonomiske og finansielle transaktioner, der vedrører en virksomhed, med det formål at registrere dem i virksomhedens regnskabsbøger i henhold til de parametre, der er fastlagt ved regulering.
Definition af grammatisk artikel

Definition af grammatisk artikel

Det grammatikartikel er del af sætningen, der beskæftiger sig med at udtrykke køn (maskulin / feminin) og nummeret (flertal / ental) for det pågældende navn eller objekt. Et integreret element i en sætning, og som vil udtrykke køn og nummer på et substantiv Med andre ord fungerer artiklen som en afgørende opdatering for at være i stand til at specificere eller opdatere referencen for et substantiv, for at gå fra at være ukendt til noget konkret.
Definition af teamwork

Definition af teamwork

Arbejde udført af flere mennesker og forfølger et målTeamwork kaldes det gensidige samarbejde mellem mennesker for at opnå opnåelsen af ​​et bestemt resultat. Fra dette perspektiv kan teamarbejde henvise til visse sportsgrene, samarbejde til økonomiske eller sociale formål, initiativer taget i fællesskab inden for politik osv.Tilf
Definition af centralnervesystemet

Definition af centralnervesystemet

Det Nervesystem er opdelt i to store dele, Centralnervesystemet og Perifere nervesystem. Centralnervesystemet består af hjernen og rygmarven, hjernen for sin del består af hjernen, lillehjernen og hjernestammen. Det perifere nervesystem består af de forskellige perifere nerver, der opstår eller når rygmarven, disse er fordelt i kroppen.
Definition af Select

Definition af Select

Ordet at vælge bruges i vid udstrækning på vores sprog at tage højde for den handling, hvorfra de vælger, vælger på en omhyggelig måde enten ting eller enkeltpersoner blandt flere muligheder svarende til den samme art eller kategori, fordi det anses for at være dem, der bedst opfylder de betingelser, der søges.
Definition af udholdenhed

Definition af udholdenhed

Det er kendt som udholdenhed til den værdi, som nogle mennesker har i deres handlinger, og det indebærer konstantitet, fasthed og fasthed i at opnå nogetEnten et foreslået mål, som f.eks. At afslutte den grad, du har valgt, starte en familie eller opnå et job, du ønsker at få, uanset om det er økonomisk eller professionelt, det kan give dig.
Definition af planimetri

Definition af planimetri

Det planimetri er det Topografi gren der tager sig af repræsentation af jordens overflade på et plan. Således fokuserer den sin undersøgelse på det sæt af metoder og procedurer, der har tendens til at opnå skalarepræsentationen af ​​alle de interessante detaljer i det pågældende terræn på en plan overflade, bortset fra dens lettelse og repræsenteret i en vandret fremspring.Dere
Definition af læsefærdigheder

Definition af læsefærdigheder

Er navngivet læsefærdigheder til evne og evne til at læse og skrive tilstrækkeligt, men også, læsefærdigheder udgør en læringsproces, hvor undervisere lægger særlig vægt under grunduddannelsen ved at foreslå børn forskellige opgaver, der involverer læsefærdighedsaktiviteter.
Definition af kapacitet

Definition af kapacitet

Kapacitet kaldes det sæt ressourcer og færdigheder, som en person har til at udføre en bestemt opgave. I denne forstand er denne forestilling knyttet til uddannelse, hvor sidstnævnte er en proces til at inkorporere nye værktøjer til at fungere i verden. Udtrykket kapacitet kan også henvise til positive muligheder for ethvert element.
Definition af landbrug

Definition af landbrug

Det betegnes ved udtrykket for landbrugs Til den menneskelig aktivitet, der er orienteret både om dyrkning af marken og for opdræt af dyr, det vil sige, det er tæt knyttet til landbrug og husdyr. Vi må understrege, at begge aktiviteter hører til det, der kaldes økonomiens primære aktivitet.
Definition af personaleudvælgelse

Definition af personaleudvælgelse

Det pågældende koncept er meget udbredt på arbejdspladsen til at udpege virksomheden eller virksomheden område eller afdeling inden for en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med udvælgelse af personale og deres efterfølgende ansættelse , efter at det er valgt blandt kandidaterne til de ledige stillinger eller de nye stillinger.
Definition af etiopatogenese

Definition af etiopatogenese

Etiopathogenese er et medicinsk udtryk, der refererer til oprindelsen af ​​en sygdom og dens mekanismer, det vil sige kombinationen af ​​etiologi og patogenese. På denne måde har en sygdom tre aspekter: en etiopatogenese, symptomer og behandling. Naturligvis afhænger medicinske symptomer og behandling af sygdommens oprindelse, det vil sige dens etiopatogenese. Dette b
Definition af fysisk forandring

Definition af fysisk forandring

EN fysisk forandring er det koncept, der giver os mulighed for at udpege det transformation af stof, der er karakteriseret ved ikke at præsentere en variation med hensyn til dets natur. Modifikation, der sker i et stof eller et levende væsen, på det fysiske plan uden at ændre dets essensDet vil sige, at i disse typer ændringer er der ingen ændring i sammensætningen af ​​det pågældende stof, og der genereres derfor ikke nye stoffer, mens processen varer.I de
Definition af teknik

Definition af teknik

Det er betegnet med ordet teknik til den procedure, der normalt består af en række regler eller protokoller, og hvis ultimative mission er at opnå et bestemt resultat i en opgave eller aktivitet, der kan knyttes til forskellige områder såsom: videnskab, kunst, teknologi, en eller anden sport, blandt andre.
Hvad tænker man?

Hvad tænker man?

Ordet tænke Det er et udtryk, der er tæt knyttet til intellektuel aktivitet, da vi normalt bruger det på vores sprog til at udtrykke forskellige problemer.Til dannelsen og forholdet mellem forskellige ideer, der passerer gennem vores sind vi kalder det tænkning. Vi er nødt til at tænke over, hvordan vi kommer derhen.
Definition af cirkel

Definition af cirkel

En cirkel forstås som den geometriske figur, der består af en form etableret ud fra en lukket buet linje. Cirklen har et hovedkarakteristik, der er, at alle punkter, der er etableret fra dens centrum, har den samme afstand mod linjen, der fungerer som omkredsen, dvs. En vigtig afklaring med hensyn til, hvad en cirkel repræsenterer, er en, der viser os, at cirklen er overfladen af ​​planet inde i en omkreds. S&#
Definition af deltagelse

Definition af deltagelse

I sin mest almindelige brug, ordet deltagelse, henviser til handling og effekt af deltagelsedet vil sige, det kan involvere tage eller modtage en del af noget, dele noget, give nogen nyheder om noget.Del, fortæl noget eller bliv involveret i politiske eller civile handlinger En anden af ​​de også meget udbredte anvendelser af udtrykket gør det muligt at navngive borgernes evne til at blive involveret i de politiske beslutninger i deres land eller region. Ove