definition af improvisation

Det improvisation det viser den menneskelige evne til at klare begivenheder, når de opstår uden forudgående planlægning. I virkeligheden er filosofien om carpe diem baseret på vigtigheden af ​​at improvisere livet baseret på den daglige dag, fordi det er umuligt at planlægge destinationen i mindste detalje.

Spontanitet i handlinger

Det improvisation det er et karaktertræk hos en spontan og naturlig person i hans bevægelser og holdninger. Der er mennesker, der ønsker at have alt under kontrol og ikke slapper af. Derfor nyder de heller ikke hundrede procent, fordi de er opmærksomme på, at alt er på sin plads.

At lære at improvisere er en handling af følelsesmæssig intelligens mere end nødvendigt for at leve med en bedre livskvalitet. Fortid, nutid og fremtid tegner et menneskes livslinje. Fortiden er ubevægelig, fremtiden er en simpel hypotese, og det er i nutiden, du virkelig kan leve.

Balancen i livet, der skaber lykke

Den rigtige nøgle til lykke Det opstår ved at finde balancen mellem improvisation og ekstrem planlægning. Du kan ikke leve til tilfældighedens beat, og du kan heller ikke handle på ren impuls. Det er klart, at det er en vis vis handling at overveje i beslutningsprocessen.

Nøglen ligger i improvisere på det rigtige tidspunkt og i de områder af dit liv, hvor du kan tillade dig selv at handle på denne måde, f.eks. i fritiden. Tværtimod er det i visse områder en gestus af uansvarlighed at improvisere afhængigt af øjeblikket. Dette er for eksempel tilfældet ved præsentationen af ​​en mundtlig eksamen, i et jobsamtale eller i enhver anden test, der kræver tidligere arbejde og en stor indsats.

Glem ikke organisationen

Hvis du altid lader dig bære af improvisation, så er det mest sandsynlige, at du ikke når de mål, du har sat dig selv, fordi hvert mål kræver en forudgående plan. Men på den anden side skal du ofte midt på vejen til toppen improvisere for at justere denne handlingsplan til begivenhedernes virkelighed.

Folk, der har kapacitet til improvisation Det er dem, der har evnen til at tilpasse sig omstændighederne, fordi de står over for ændringer med positiv tænkning. På bestemte tidspunkter kan evnen til at improvisere redde en person fra en knivspids. For eksempel, når en skuespiller går tom på scenen, skal han improvisere for at gemme manuskriptet.