Kategori: meddelelse

Definition af flowdiagram

Definition af flowdiagram

Et rutediagram er en skematisk måde at repræsentere ideer og begreber i forhold på. Ofte brugt til at specificere algoritmer grafisk. Flowcharts er kendt som den repræsentative grafik, der bruges til at skitsere begreber relateret til programmering, økonomi, tekniske og / eller teknologiske processer, psykologi, uddannelse og næsten ethvert analysemne.
Definition af videregivelsesartikel

Definition af videregivelsesartikel

EN populær artikel er en generelt kort skrivning, som kan forklare fakta, ideer, koncepter, ideer og opdagelser relateret til videnskabeligt og teknologisk arbejde, der er beregnet til en mere generel type offentlighed og ikke er specialiseret i det emne, den henvender sig til, skønt den er interesseret, og som vil blive formidlet i de skrevne medier gennem et ret almindeligt og tilgængeligt sprog for gennemsnittet.
Udtalelse artikel definition

Udtalelse artikel definition

Meningsartiklen er en journalistisk tekst, der udtrykker en bestemt persons eller mediers følelse eller tænkning om et spørgsmål, der vækker interessen for den offentlige mening. Opinionsartikler beskæftiger sig med forskellige emner: politik, økonomi, samfund, shows, sport, blandt andre.
Definition af graf

Definition af graf

Generelt refererer ordet grafik til skrivning eller udskrivning og alt relateret til dem.Men også ved graf forstås repræsentationen af ​​data, næsten altid numeriske, selvom de også kan være figurer eller tegn gennem linjer, overflader eller symboler for at bestemme det forhold, de opretholder med hinanden.I me
Definition af Interview

Definition af Interview

Du kan starte med at definere begrebet interview som en kommunikativ handling, der etableres mellem to eller flere personer, og som har en bestemt struktur organiseret gennem formulering af spørgsmål og svar. Interviewet er en af ​​de mest almindelige former og kan præsenteres i forskellige situationer eller områder i det daglige liv.Inte
Hvad er retorisk figur

Hvad er retorisk figur

Tal af tal, også kaldet talefigurer, repræsenterer en anden måde at bruge sprog på. Formålet med disse figurer er at skabe en mere original, mere litterær kommunikativ stil.På spansk er der mere end hundrede talefigurer, og mange af dem er varianter af den samme idé.
Definition af Comic

Definition af Comic

Udtrykket tegneserie bruges til at betegne de former for grafisk historie, der samles baseret på tegninger indrammet i vignetter. Tegneserien kan også være kendt som en tegneserie eller tegneserie afhængigt af det sted eller område, hvori den henvises. Tegneserien er en kunstform, der er blevet populær især i det tyvende århundrede, skønt vi kan finde forskellige fortilfælde til denne form for historie i andre tider i historien.
Definition af kropsekspression

Definition af kropsekspression

Begrebet korporalt udtryk bruges til at henvise til de mennesker, der bruger deres krop, de bevægelser og former, som de kan opnå med det for at udtrykke forskellige typer ideer. Generelt anvendes begrebet kropsekspression på kunstnere som dansere, koreografer, mimer osv., Der arbejder med deres krop mere end med ordet.
Definition af brainstorming

Definition af brainstorming

Processen kendt som brainstorming (eller også populær på engelsk som brainstorming) er en didaktisk og praktisk proces, hvorigennem der forsøges at skabe mental kreativitet omkring et emne. Ligesom navnet antyder, indebærer brainstorming hurtigt og spontant at tænke på ideer, begreber eller ord, der kan relateres til et tidligere defineret emne, og som derefter kan tjene forskellige formål.
Definition af handel

Definition af handel

Det er udpeget med mandatperioden for dette dokument, der generelt bruges af ambassader, ministerier, kommuner, skoler og regeringskontorer blandt andre, og hvis formål er at kommunikere bestemmelser, ordrer, rapporter, konsultationer og på den anden side at udføre ud procedurer relateret til aftaler, invitationer, tillykke, samarbejde og taknemmelighed, blandt de mest tilbagevendende.
Definition af kommunikation

Definition af kommunikation

Udtrykket kommunikation i bredeste forstand henviser til handlingen og resultatet af kommunikationen. Når mennesker kommunikerer med hinanden, deler vi problemer, hvilket fører til, at deres egne situationer er fælles med den anden og med dem, han har. Derfor er kommunikation en absolut menneskelig aktivitet og en del af forholdet mellem mennesker i ethvert område og livstid.
Definition af sprog

Definition af sprog

Sprog er menneskers evne til at udtrykke sig gennem et kommunikationssystem, der består af mundtlige og skriftlige tegn, der er en del af en given sproglig sammenhæng.Med andre ord gør kraften i at tale en forskel i menneskehedens menneskehed, der er i stand til at gøre sig forstået og etablere forhold til andre ikke kun gennem ord, men også gennem gestikulære tegn.
Definition af selvbiografi

Definition af selvbiografi

En selvbiografi er biografien om en person skrevet af ham selv, og den er generelt skrevet i første person.I den er der ingen fiktion, alt, hvad der er relateret, er ægte, det er sket, og det er derfor, at det for mange har en særlig interesse. Biografi skrevet i første person af hovedpersonen, der normalt er en berømt personlighed inden for et eller andet feltHer er forfatteren og hovedpersonen i bogen den samme person, og selvom der i dag er et enormt udstyr bag dette litterære forslag, det vil sige en stor og millionær industri, der støtter det, må
Definition af stavning

Definition af stavning

Stavning er den del af normativ grammatik, der har ansvaret for at etablere de regler, der regulerer den korrekte brug af ord og tegnsætningstegn skriftligt.. Grundlaget for stavning består af en række konventioner, der er oprettet på forhånd af et sprogligt samfund med det formål at respektere og opretholde den tilsvarende enhed i skriftsproget over tid.
Definition af social kommunikation

Definition af social kommunikation

Det kaldes som social kommunikation Til den undersøgelsesområde, der studerer og undersøger emner som kommunikation, information, udtryk, massemediernes og kulturindustriernes rolle.Men selvfølgelig er kommunikation uden tvivl et af de grundlæggende spørgsmål, som denne disciplin behandler.
Definition af grammatisk artikel

Definition af grammatisk artikel

Det grammatikartikel er del af sætningen, der beskæftiger sig med at udtrykke køn (maskulin / feminin) og nummeret (flertal / ental) for det pågældende navn eller objekt. Et integreret element i en sætning, og som vil udtrykke køn og nummer på et substantiv Med andre ord fungerer artiklen som en afgørende opdatering for at være i stand til at specificere eller opdatere referencen for et substantiv, for at gå fra at være ukendt til noget konkret.
Definition af læsefærdigheder

Definition af læsefærdigheder

Er navngivet læsefærdigheder til evne og evne til at læse og skrive tilstrækkeligt, men også, læsefærdigheder udgør en læringsproces, hvor undervisere lægger særlig vægt under grunduddannelsen ved at foreslå børn forskellige opgaver, der involverer læsefærdighedsaktiviteter.
Definition af Radio Script

Definition af Radio Script

Radio Script er det værktøj, der giver dig mulighed for at planlægge et radioprogram og især have en registrering af alt det lydmateriale, der er nødvendigt for realiseringen af ​​programmet..I radiomanuskriptet er alle disse trin og detaljer, der vedrører det pågældende program, detaljerede og fremhævede, og afhængigt af hvilken programtype det handler om, skal det have en større eller mindre udtømmelse, det vil sige, hvis det der hersker i programmet er improvisation, helt sikkert, scriptet vil være mere generelt, og det vil ikke
Definition af skoleavis

Definition af skoleavis

Det skoleavis er Periodisk offentliggørelse udgivet af en uddannelsesinstitution, og hvis mission er at informere om forskellige fakta og begivenheder, der sker i virksomheden, er det f.eks. Tilfældet med begivenheder, specielle aktiviteter såvel som kreationer eller produktioner af de studerende selv, såsom historier, digte , tegninger, blandt andre, og flere spørgsmål relateret til uddannelse og samfundskultur.
Definition af semiotik

Definition af semiotik

Semiotik er den videnskab eller disciplin, der er interesseret i studiet af de forskellige typer symboler skabt af mennesker i forskellige og specifikke situationer. Denne undersøgelse er baseret på analysen af ​​de betydninger, som hver type symbol kan have, og hvordan den betydning kan variere over tid eller rum.Semi
Definition af anekdote

Definition af anekdote

En anekdote Det er en novelle om en nysgerrig eller sjov begivenhed. Generelt er anekdoten baseret på virkelige begivenheder, der sker rigtige steder, og som involverer mennesker, der virkelig eksisterer. "De anekdoter, som min tante fortæller om sin ungdom, er virkelig utrolige og ekstremt morsomme.
Definition af Skriv

Definition af Skriv

Skrivning er handlingen ved at repræsentere ord eller ideer med bogstaver eller tegn på papir eller andre overflader. Skrivning kaldes øvelsen med at skrive med det formål at overføre ideer, skrive en afhandling, dokument eller fiktiv tekst, tegne musiknoter og tegn, indskrive data eller enhver anden handling til at transponere bogstaver og symboler på en given overflade.
Definition af eksponering

Definition af eksponering

Udtrykket udstilling har flere referencer. På den ene side kaldes det eksponering for den præsentation eller udstilling af en bestemt ting eller spørgsmål på en offentlig måde, så en massepublikum kan kende det eller få adgang til det.. Som regel, samlinger af objekter af forskellig oprindelse og temaer, såsom kunstværker, arkæologiske fund, instrumenter, modeller, videnskabelige opfindelserblandt andre er normalt de spørgsmål, der optager formålet med at være en udstilling, fordi de netop interesserer et bestemt segment
Definition af koordineret bøn

Definition af koordineret bøn

En koordineret sætning er en type sammensat sætning, det vil sige dem, der består af to eller flere verbformer (de, der kun har et verb, er enkle sætninger).Der er tre typer sammensatte sætninger: koordineret, underordnet og sidestillet.Koordinerede sætninger er de, at de dele, der danner dem, har det samme syntaktiske niveau.
Definition af forståelse

Definition af forståelse

Den af forståelse er utvivlsomt en af vigtigste kapaciteter, som mennesker har, fordi det er gennem det, at vi kan kende og forstå de ting, der omgiver os, og de situationer, der opstår i vores liv.Det er snarere en intellektuel færdighed, der ikke kun involverer forståelse af ord eller sætninger, men også indebærer korrekt forståelse af betydningen af ​​for eksempel en tekst.Dere
Definition af sprog

Definition af sprog

Det er kendt under betegnelsen sprog til enhver semiotisk kode for formel struktur, og som for dets brug antager eksistensen af ​​en brugskontekst og visse principper.Da der er flere sammenhænge, ​​betyder det, at der også er forskellige sprog. Således har vi menneskeligt sprog, dyresprog og de såkaldte formelle sprog. Den f&#
Definition af audiovisuelle medier

Definition af audiovisuelle medier

Vi kalder som audiovisuelle medier Til dem massemedier, der appellerer til brugen af ​​sans og hørelse til at formidle deres budskaber. Det vil sige de audiovisuelle medier kombinere billeder og lyd , og i hvert tilfælde kan modtageren se og høre den pågældende besked. Blandt de mest fremtrædende audiovisuelle medier er tv, biograf og internettet, der har tilmeldt sig kategorien i de seneste årtier.Det
Definition af grafisk design

Definition af grafisk design

Grafisk design er en disciplin og et erhverv, der har til formål at udtænke og projicere meddelelser gennem billedet. Grafisk design kaldes også "af visuel kommunikation" Og det er sådan, da det involverer et intimt forhold til kommunikation som en teoretisk videnskab og grafisk disciplin.
Definition af billedtekst

Definition af billedtekst

Det billedtekst er en tekst, der altid vises arrangeret i den nederste kant af et billede gentagne gange på den samme skat, hvis grundlæggende mission er at give læseren specifikke oplysninger om det pågældende fotografi.Det skal bemærkes, at billedteksten er sit eget koncept og derfor spredes bredt inden for rammerne af redaktionelt design, som designgrenen kaldes, som især beskæftiger sig med layout og sammensætning af grafiske publikationer såsom: aviser, aviser, magasiner, bøger, blandt andre.
Definition af billeder

Definition af billeder

Et billede er den visuelle repræsentation af et objekt, en person, et dyr eller enhver anden ting, der er sandsynligt at blive fanget af det menneskelige øje gennem forskellige teknikker såsom maleri, design, fotografering og video, blandt andre..I dag og som en konsekvens af den omfattende udvikling, som teknologier relateret til projektion og optagelse af billeder har nået i de seneste årtier, kan vi klassificere den tid, der går, som domineret af alt, hvad der er visuelt.
Definition af samtale

Definition af samtale

Samtale forstås som den kommunikative handling, der etableres mellem to eller flere parter, og som involverer udveksling af ideer på en rolig og respektfuld måde; samtaler taler snarere med fortrolighed. Kommunikativ handling, hvor to eller flere mennesker udveksler ideer på samme sprog og helst inden for en ramme af gensidig respektDet er et af de mest almindelige synonymer for dialog og snak.
Definition af Telegram

Definition af Telegram

Telegrammet er et kommunikationsmiddel, der giver dig mulighed for at kommunikere et spørgsmål på en kortfattet, hurtig og kort måde, mens navnet stammer fra telegrafen, et kommunikationsmiddel, der opstod i midten af ​​det nittende århundrede, og som netop giver dig mulighed for at transmittere beskeder med stor umiddelbarhed og i det fjerne ved hjælp af en kode. For
Definition af bogstaver

Definition af bogstaver

Med fremkomsten af ​​nye teknologier har traditionel håndskrift mistet sin fremtrædende plads i hverdagen. På trods af dette er der et forsøg på at gendanne denne skik, og bogstaver er en ny måde, der sigter mod at redde håndskriftens kunst fra glemsel.Bogstaver og kalligrafiKalligrafi er kunsten at skrive i hånden, hvad enten det er med en pen, markør eller pensel. I s
Definition af fonetik

Definition af fonetik

Inden for videnskaben kendt som lingvistik finder vi en meget vigtig gren, der er kendt som fonetik. Fonetik er dedikeret til at studere de lyde, der udsendes af den menneskelige stemme, dens dannelse og dens varianter afhængigt af placeringen af ​​de forskellige dele af talesystemet, der inkluderer fra tungen til de mest indre organer i halsen.N
Definition af dedikation

Definition af dedikation

Det dedikation er han tekst, der vises i et litterært værk, hvorigennem forfatteren dedikerer det skabende værk til et eller flere mennesker, der kan være venner, familie eller en hvilken som helst anden skuespiller, der har hjulpet ham i sin produktion og proces, hvilket giver et afslørende vidnesbyrd eksempel,; det er normalt arrangeret på forsiden af ​​siden, der følger forsiden. Kor
Definition af feedback

Definition af feedback

Fra et semantisk synspunkt er feedback et sammensat udtryk. Præfikset retro indikerer baglæns i tiden, og mad bruges i betydningen at levere eller informere og ikke i forhold til ernæring.En tendens i kommunikationFeedback er et fænomen af ​​kommunikation. Det kunne defineres som den information tilbage i en effektiv kommunikation. I h
Karakterdefinition

Karakterdefinition

Tegn er de symboler eller grafik, der bruges til at komponere de forskellige alfabeter, og som er nødvendige for at udvikle skriftsprog. Disse tegn kan variere meget mellem sprog og sprog, fra at være enkle og primitive til meget komplekse og vanskelige at fortolke. Karaktererne kan også repræsentere et koncept (i hvilket tilfælde de bliver mere komplekse) eller en lyd (der er enklere her).
Definition af avantgarde litteratur

Definition af avantgarde litteratur

Avantgardelitteratur er det korpus af tekster, der opstod under de lokaler, som avantgardebevægelsen havde i de første årtier i det 20. århundrede.. Grundlæggende antydede kriterierne, hvormed avantgarderne blev styret, en afvisning af etablerede æstetiske normer, mens de foreslog eksperimentering og søgningen efter kunst for at afspejle de ændringer, der blev set både socialt og specifikt kulturelt.
Definition af Suffix

Definition af Suffix

Det suffiks det er en slags morfem (minimal sproglig enhed, hvis betydning enten ændrer eller fuldender betydningen af ​​et lexeme) tilføjet efter lexeme af et ord. Lexeme er en minimal leksikalsk enhed, der mangler morfemer.Således er suffikser sproglige sekvenser, der udsættes i et ord eller lexeme for at ændre dets reference, enten grammatisk eller semantisk; de er forbundet bagved, i bunden af ​​det pågældende ord, for eksempel frieri, fjollet, blandt andre.Det skal
Definition af semiologi

Definition af semiologi

Semiologi er en af ​​de videnskaber, der er en del af studiet af kommunikation, da det er ansvarligt for at analysere de forskellige typer symboler og tegn produceret af mennesker til at kommunikere såvel som deres betydning og signifikanter. Semiologi forstås i mange tilfælde som ækvivalent med semiotik.N
Definition af synopsis

Definition af synopsis

Vi forstår ved synopsis den argumenterende oversigt over et skrevet værk, en film eller en fortælling, men det er korrekt, at vi også kalder det væsentlige resumé, der er lavet af den redegørelse, som nogen udførte om et emne eller emne synopsis. Forekomst af synopsis på foranledning af et værk eller en filmSynopsis er altid en forkortet version af det pågældende værks centrale argument, og hovedformålet er at give den fremtidige læser adgang til et par generelle ideer om teksten for at gøre dem opmærksomme p
Definition af sidestillet sætning

Definition af sidestillet sætning

En sidestillet sætning er en type sammensat sætning, hvis hovedkarakteristik er, at der ikke findes et ord som et link mellem de dele, der udgør sætningen. I de fleste tilfælde er forbindelseselementet, der fungerer som en nexus, kommategn. På den anden side har sidestillede sætninger den ejendommelighed, at ingen af ​​sætningens to dele er af større betydning end den anden. Et
Definition af fokusgruppe

Definition af fokusgruppe

EN Fokusgruppe, som det kaldes på engelsk, eller Fokusgruppe, som det kaldes på spansk, er en type studieteknik, der anvendes inden for samfundsvidenskab og kommercielt arbejde, der gør det muligt at kende og studere meninger og holdninger hos et bestemt publikum.Hans arbejdsmetode består af møde med en gruppe på seks til tolv personer plus en moderator hvem har ansvaret for at stille spørgsmålene og lede mødet.
Definition af reference

Definition af reference

Henvisningen er et tal, et stykke information, som kan være et navn, som tillader den efterfølgende placering af en ting eller et objekt, når det er nødvendigt i ethvert felt, enten i et bibliotek for at finde de bøger, som studerende anmoder om, eller i postverdenen; F.eks. Har brevene normalt trykte referencer, der skal trykkes på, for at de kan gennemføres, sådan er det årsagen til tildelingen af ​​en postkasse.Den
Definition af dossier

Definition af dossier

Et dossier er et sæt dokumenter eller rapporter om et bestemt emne eller person. Det viser sig at være et meget anvendt værktøj inden for erhvervslivet inden for videnskab blandt forskere til at udveksle information i pressen for at udøve deres opgave med at informere og i PR.
Definition af plakat

Definition af plakat

En plakat er en meddelelse, der kommunikerer en fremtidig begivenhed eller nuværende situation, og som generelt har en betydelig dimension, så den bliver værdsat og bemærket af offentligheden, som den er rettet til, og en bevidst kunstnerisk hensigt, der vil søge at tiltrække mere end det almindelige.
Definition af deduktiv begrundelse

Definition af deduktiv begrundelse

Efter anmodning fra logiskca, et fradrag vil være det argument, hvor konklusionen udledes, ja eller ja, fra de forudsætninger, den foreslår.I mellemtiden er den deduktiv begrundelse Det er den ene type ræsonnement, der starter fra helheden, fra det generelle, fra en generel forudsætning, mod det særlige, det vil sige fra noget, der er generelt, udleder det særlige konklusioner.
Definition af Teaser

Definition af Teaser

Teaseren, også kendt under navnet på spansk intriger kampagne, Det er en type format, der er blevet moderigtigt i de senere år inden for reklame først, og derefter også på grund af dets gode modtagelse, det udvidet til medier såsom tv og biograf, som især bruges som tidligere, fremme en reklamekampagne, knyttet til et produkt eller en tjeneste, og som skiller sig ud for at tilbyde offentligheden fragmenteret information, som uundgåeligt ender med at give modtageren en tilstand med den største intriger, hvilket får dem til at vente spænd
Definition af symposium

Definition af symposium

Vi forstår ved symposium, at det er en type social sammenkomst, hvor forskellige enkeltpersoner mødes for at diskutere, chatte og udveksle ideer på en tidligere fastlagt dagsorden. I dag er konceptet næsten udelukkende relateret til akademiske foredrag, hvor en eller flere specialister præsenterer og udvikler teorier om forskellige emner for et tidligere organiseret og registreret publikum.
Definition af tragedie

Definition af tragedie

Tragedien er en teatralsk repræsentation, hvor karaktererne står over for mystiske kræfter, der opererer imod dem og uundgåeligt forårsager deres ødelæggelse.. Det er en af ​​de varianter, som den dramatiske genre kan have. Dens oprindelse er i det antikke Grækenland.En a
Definition af udsteder

Definition af udsteder

Vi forstår ved udsteder at en af ​​de to væsentlige og udgør dele af al kommunikativ proces sammen med modtageren. Afsenderen er den, der sender en besked i en passende kode, der skal modtages og forstås tilstrækkeligt af modtageren og dermed forme den kommunikative proces, der kan ske på forskellige og uendelige måder.Udst
Definition af rapport

Definition af rapport

På vores sprog begrebet rapport bruges til at betegne enten a en rapport eller nyheder. For eksempel er det et udtryk, der ofte bruges i forskellige områder som forretning, videnskab, forskning og i massemedier.Derefter, Rapporten er det dokument, der vil blive brugt, når du vil informere eller give nyheder om et bestemt emne.
Definition af modtagelse

Definition af modtagelse

Modtagelse er et udtryk, der har forskellige betydninger, det vil sige, det har en polysemisk karakter.Forståelse som ankomsten af ​​en tingNavneordsmodtagelsen henviser til handlingen ved at modtage noget. Det er således muligt at tale om modtagelse af en besked, om en pakke eller endda om modtagelse af en bold i fodboldsammenhæng. I d
Definition af afsnit

Definition af afsnit

Afsnittet er en taleenhed, der i en skriftlig tekst udtrykker en idé eller et argument eller vil gengive ordene fra en højttaler i en tale. Den består af et sæt sætninger, der har en bestemt tematisk enhed, eller, selvom de uden at have det, er de udtalt sammen.Det er let at registrere i en tekst på grund af følgende egenskaber: Det begynder med et stort bogstav og slutter med et punktum og inkluderer flere sætninger, som vi sagde, relateret til det samme underemne, mens en af ​​dem kun vil udtrykke hovedideen.Den
Definition af monolog

Definition af monolog

Monologen er en refleksion eller tale, generelt kort, der kan udtrykkes højt for sig selv eller over for et publikum, der ikke vil gribe ind, hovedsageligt fordi den, der udfører det, ikke giver plads til meninger. Refleksion eller tale, der udtrykkes højt for sig selv eller foran et publikum, og hvor der ikke er plads til intervention fra offentlighedenDet er også almindeligt at finde individer, der bruger monologen gentagne gange, når de udtrykker sig, det vil sige monologen præsenteres som et andet kendetegn ved deres personlighed, der normalt ledsages af en stor
Definition af PR

Definition af PR

Forkortelsen PR står for public relations og er den afdeling i en virksomhed eller person, der har ansvaret for at kommunikere med kunderne.På nuværende tidspunkt bruges udtrykket PR sjældnere, da kommunikationskonceptet har ændret sig radikalt med udseendet af internettet. Traditionelle PR har andre konkurrenter, der udfører meget lignende funktioner: figuren for community manager.
Definition af studieteknikker

Definition af studieteknikker

Studieteknikker er de værktøjer, som en studerende kan bruge til at lette indlæringen i forståelsen af ​​en tekst. Gennem de forskellige studieteknikker er det muligt at syntetisere informationen om et emne for at være i stand til at dække det på en mere effektiv måde på det intellektuelle niveau, hvilket forbedrer lagring af data og ræsonnement. Der
Definition af copywriting

Definition af copywriting

Ved skrivning forstås alt det skrevne element, der er skrevet og udført af en person. Skrivningen kan foregå på mange forskellige måder og med mange forskellige stilarter afhængigt af den type information, du vil beskrive, øjeblikket, rummet, publikum og mange andre ting.
Definition af alvorlige ord

Definition af alvorlige ord

Alle de ord, som vi bruger på vores sprog til at udtrykke os, har en stavelse, som den falder på accentuering, mens det formelt kaldes det som stresset stavelse.Selvom det ikke sker med alle ord, er accenten eller stavningsaccenten den, der placeres i dem for effektivt at indikere den accentuering, de bærer.
Definition af Prolog

Definition af Prolog

Det er kendt under betegnelsen prolog til den korte skrivning, der altid findes i begyndelsen af ​​et omfattende litterært værk, blandt de såkaldte foreløbige dokumenter, og som generelt bruges af forfatteren af ​​det samme til at forklare læserne, hvilke motiver der førte til at skabe det eller fremhæve nogle aspekter, som det anser for afgørende og relevante, når man læser stykket, selvom det også vil hjælpe sidstnævnte med at orientere sig lidt i at læse det, fordi prologer ofte giver læseren nøglerne til fortolkn
Definition af skrivning

Definition af skrivning

Skrivning betragtes som en af ​​de vigtigste opfindelser af menneskeheden i al sin universelle historie. Skrivning er en måde, som mennesket har udviklet til at udtrykke ideer og tanker på en skriftlig måde, det vil sige på papir hovedsageligt, men også på andre understøtninger af forskellige slags som træ, ler, bark, jord og selv i dag på varieret digital og teknologisk bakker op. Skr
Definition af Survey

Definition af Survey

Det kaldes undersøgelse til sæt spørgsmål, der er specielt designet og menes at være rettet mod en befolkningsprøve, der betragtes af visse funktionelle omstændigheder på arbejdspladsen, repræsentativ for denne befolkning med det formål at kende folks mening om visse aktuelle spørgsmål og hvorfor ikke også måle folks temperatur omkring en bestemt begivenhed, der opstår i et samfund fast besluttet, og der vækker særlig opmærksomhed blandt den offentlige mening, og at det er i stand til at kræve at genne
Definition af meddelelse

Definition af meddelelse

Meddelelsen er det centrale objekt for enhver form for kommunikation, der oprettes mellem to parter, afsenderen og modtageren. Selvom ideen om besked generelt er relateret til skrevne meddelelser, er i dag de forskellige mulige meddelelser og kommunikationsstile uendelig og giver enkeltpersoner mulighed for at opretholde kontakt med andre mennesker på meget forskellige måder.
Definition af tematiske akser

Definition af tematiske akser

I undervisningsplanlægningen skal lærerne bestille viden med en vis sammenhæng, ellers præsenteres de forskellige emner uden forbindelse. I denne forstand fungerer en tematisk akse som et grundlæggende script, der bringer en vis enhed til forskellige temaer, men med nogle forbindelser.
Definition af APA Style

Definition af APA Style

Til akademisk arbejde eller til enhver streng forskning er det praktisk at bruge et referencesystem, der accepteres af det internationale samfund. Et af disse systemer er kendt som APA-stil. Det er et sæt regler relateret til brugen af ​​citater og bibliografiske referencer. Mål for APA-stilFormålet med denne stil er standardiseringen af ​​skrivemåden for at gøre det lettere for forskere, studerende og redaktører.På
Definition af angelsaksisk

Definition af angelsaksisk

Udtrykket angelsaksisk kan forstås på flere måder. Dets anvendelse henviser til bosættere af germansk oprindelse, der bosatte sig i Storbritannien og parallelt med det engelske sprog forud for det nuværende engelske og til kulturen med international projektion, der udviklede sig fra udvidelsen af ​​det britiske imperium.Den
Definition af kropssprog

Definition af kropssprog

Kommunikation kan defineres som interaktionen mellem to eller flere mennesker med det formål at dele mening. Med udgangspunkt i, at alt kommunikerer, kan vi sige, at mennesker er i stand til at sende et stort antal beskeder uden at bruge ord, uanset om vi er opmærksomme på det eller ej.
Definition af Critic

Definition af Critic

Det kaldes anmeldelse til at reaktion eller personlig mening om et bestemt emne, generelt mennesker, gennem kritik udtrykker vi ikke kun vores personlige meninger om x emne, men dømmer også skønhed, grimhed, dårlighed eller godhed af en person eller ting.Afhængigt af deres hensigt finder vi tre forskellige typer kritik: positive, negative og konstruktive.
Definition af kvalificerende adjektiv

Definition af kvalificerende adjektiv

Adjektivet er et grammatisk element hvis hovedfunktion er ledsager et substantiv i en sætning for at begrænse eller fuldføre dens reference. Normalt kan det gå forud for det, og de falder altid sammen med hensyn til antal (flertal eller ental) og køn (maskulin eller feminin).
Definition af Lær

Definition af Lær

Ordet lære er et udtryk, der er tæt knyttet til erhvervelse af viden og rettelse af data og information i vores hjerne. Process, hvorved viden tilegnesSelvom denne aktivitet især er forbundet med mennesker, må vi også sige, at dyr har evnen til at lære adfærd fra deres ejers undervisning eller uddannelse af fagfolk.
Definition af oral ekspression

Definition af oral ekspression

Inden for menneskelig kommunikation er der ingen tvivl om, at mundtlig udtryk er og altid har været af stor betydning for enkeltpersoner. Overlevelsen af ​​denne form for kommunikation over andre viser, at den så er en af ​​menneskets vigtigste og mest nyttige evner til sameksistens i samfundet. Mens me
Definition af Editorial

Definition af Editorial

En Editorial er en af ​​de mange journalistiske genrer, men som hovedsageligt er kendetegnet ved dets subjektivitet, hvis vi for eksempel sammenligner det med nyhedsgenren, da det er det Kollektiv opfattelse af et kommunikationsmedium, en avis mere almindeligt, og som følger den ideologiske linje i dette på en journalistisk kendsgerning af aktuel og relevans, der kræver mediets mening, forklaring og evaluering om det.Denn
ICONTEC-standarder - definition, koncept og hvad det er

ICONTEC-standarder - definition, koncept og hvad det er

Forkortelsen ICONTEC er en forkortelse for det colombianske institut for tekniske standarder og certificering. Denne institution har ansvaret for at samle kriterier for præsentation af rapporter eller skriftlige værker. I den colombianske akademiske sammenhæng Lærere foreslår ofte forskningsopgaver som en del af læringsprocessen.
Definition af Madrigal

Definition af Madrigal

Der er forskellige typer litterære tekster, en af ​​dem er madrigalen. En lyrisk komposition, der har en kort struktur. Denne type lyrisk komposition har kærlighed som hovedtema, det vil sige fremkaldelse af følelser. Denne type komposition havde en særlig dominerende rolle under renæssancelitteraturen. Der
Definition af musik

Definition af musik

Ordet musik betegner denne kunst til på en fornuftig og logisk måde at organisere den sammenhængende kombination af tavshed og lyde ved at bruge som ledende parametre til at gennemføre en sådan aktivitet med succes de grundlæggende principper for melodi, harmoni og rytme.
Definition af anmeldelse

Definition af anmeldelse

Kort artikel, hvormed et værk, en film, en plade opdages ...Review er en artikel eller meget kort skrivning, der svarer til en journalistisk publikation i et massekommunikationsmedium (avis, magasin) eller af uddannelsesmæssig karakter, hvor en begivenhed, et litterært, videnskabeligt arbejde vil blive beskrevet i en kortfattet og kortfattet beskrivelse måde.
Definition af skarpe ord

Definition af skarpe ord

I henhold til deres intonation har ordene følgende klassifikation: akut, flad og esdrújulas. Højtalte ord er dem, hvor den sidste stavelse udtrykkes stærkest i stemmen. Med andre ord er akutte ord dem, der har en større intensitet i den sidste stavelse (også kaldet stresset stavelse).
Definition af samtalepartner

Definition af samtalepartner

En person, der deltager i en samtale, udøver rollen som samtalepartner i en samtale, hvor der etableres feedback mellem deltagerne i den. En samtale, hvor der er dialog mellem afsender og modtager. Der er nogle høflighedsregler, som det er vigtigt at opretholde i interpersonel samtale: respekter taleturnerne, øv dig i aktiv lytning og still spørgsmål, der forbedrer samtalen.
Definition af konnotation

Definition af konnotation

Efter anmodning fra lingvistik betegnes som konnotation til den betydningen af ​​et ord, der beskæftiger sig med at udtrykke den sekundære værdi, som det har som en konsekvens af dets forbindelse til en bestemt reference. Sekundær betydning af et ord eller en sætning, der er forbundet med højttalernes subjektivitet og kultur Det vil sige, konnotationen udøver en handling af kontekstualisering, som til den strenge betydning af det pågældende koncept eller sætning giver en hensigt, der vil være tæt knyttet til afsenderen eller modtagerens
Definition af Cameo

Definition af Cameo

I nogle film eller tv-serier vises en særlig velkendt karakter uventet blandt offentligheden og spiller en helt sekundær og irrelevant rolle. Når dette sker, er der tale om en cameo. En sådan karakter kan være en skuespiller, men det er normalt en person, der er meget populær og ikke handler, for eksempel en velkendt kok, en tv-præsentant, en berømt fodboldspiller eller en velkendt forfatter.
Definition af udtryk

Definition af udtryk

Det kaldes udtryk for manifestationen af ​​en persons ønsker, tanker og følelser. I forlængelse bruges det normalt til at henvise til alle slags manifestationer eller fænomener forårsaget af en anden.Begrebet at udtrykke noget er knyttet til det at vise det som patent og åbenbart for resten af ​​folket, og det bør ikke være overraskende, at det er et behov, der har været til stede siden menneskehedens morgen.For ekse
Hvad er Mise en Place

Hvad er Mise en Place

Mise en place er et fransk udtryk, der ofte bruges inden for gastronomi. Det betyder bogstaveligt at placere eller sætte på plads og kan henvise til enhver kulinarisk forberedelsesproces, hvor det er nødvendigt at etablere en bestemt rækkefølge af ingredienserne, der skal bruges til at forberede en opskrift.
Definition af konsonant

Definition af konsonant

En konsonant er lyden af ​​det mundtlige sprog, der frembringes ved lukning eller indsnævring af vokalkanalen, når de organer, der er knyttet til artikulationen, bringes tættere på eller i kontakt, hvilket forårsager hørbar turbulens. Med andre ord er en konsonant alfabetets skrifttype. Ord
Definition af Written

Definition af Written

EN skrevet er en brev, dokument eller andet håndskrevet, maskinskrevet eller trykt papir. Gennem skrivning lærte vi om hans holdning til salg af virksomheden.På en eller anden måde er skrivningen den materielt vidnesbyrd, der findes om en kendsgerning eller en handling, der udføres under udøvelsen af ​​deres funktioner af institutioner, juridiske personer, fysiske personer, private personer eller offentlige personer, og som vil blive optaget for evigt i et medium såsom papir, fotografier, magnetiske diske, videoer, blandt andre muligheder.Trad
Definition af omskrivning

Definition af omskrivning

Omskrivning er en proces med intellektuel reproduktion, der består i at udtrykke med egne ord, hvad andre mennesker har sagt eller skrevet. Formålet med parafrasen er at opnå et sprog, der er mere tilpasset til personlig stil og dermed opnå bedre kommunikation med andre.Man kan sige, at det er en didaktisk ressource, da parafrasen er baseret på tilpasningen af, hvad andre har udtrykt på deres eget sprog.
Definition af Talk

Definition af Talk

Ordet snak betegner det samtale, der generelt viser venlige og uformelle overtoner, og som man vedligeholder med en anden person eller med flere, der fungerer som samtalepartnere, med den mission at kommentere et emne, sætte det eller lære om noget, blandt andre emner.Uformel samtale mellem to eller flere personer, hvor de kommenterer et eller flere emner af interesseDet er kendetegnet ved dets uformelle og lille højtidelighed, og selvom relevante og dybe spørgsmål kan løses, er det også almindeligt, at folk snakker om trivielle ting og skifter fra et emne til
Definition af litterært arbejde

Definition af litterært arbejde

Et litterært værk forstås som et kunstværk, der præsenteres i skriftlig form, ikke i grafisk eller fysisk form. Et centralt element i det litterære arbejde er fortællingen om en kendsgerning, begivenhed, række begivenheder, følelser, ideer eller simpelthen et kunstnerisk udtryk om forskellige situationer.
Definition af tekstmarkører

Definition af tekstmarkører

For at skrive en tekst korrekt er det nødvendigt at opfylde visse grundlæggende krav. Derfor er det vigtigt at respektere grammatikreglerne, overholde stavningsreglerne og bruge et passende ordforråd til hver kontekst.Ligeledes er det nødvendigt for en skrift at have intern sammenhæng og en argumenterende tråd at bruge en række tekstmarkører, det vil sige et sæt korte og uafhængige sproglige strukturer, der tjener til at strukturere, foregribe og forbinde sætninger.
Definition af avisbiblioteket

Definition af avisbiblioteket

Et avisbibliotek er et bibliotek, der specialiserer sig i indsamling, opbevaring og opbevaring af aviser, magasiner eller andre periodiske publikationer relateret til disse til senere konsultation. Det kan opføres og drives i sin egen bygning, i et bestemt rum eller i en bestemt sektor, men inden i et traditionelt bibliotek.
Definition af Word

Definition af Word

Et ord er en lyd eller et sæt lyde, der er knyttet til en bestemt betydning. Den grafiske gengivelse af disse lyde kaldes også et ord. På trods af denne foreløbige definition skal det dog bemærkes, at kriteriet for at definere et ord er blevet debatteret bredt fra et sprogligt synspunkt.
Definition af rapport

Definition af rapport

Ordet rapport er et udtryk, som vi ofte bruger på vores sprog til at udtrykke den handling, hvorigennem en person redegør for en eller anden kendsgerning, begivenhed, begivenhed, til en anden, der ikke kender det, det vil sige, han informerer os om nogle nyheder.Det skal bemærkes, at denne henvisning gælder både for kommunikation af fakta eller personlige spørgsmål såvel som begivenheder, der har national eller global relevans, i sidstnævnte tilfælde som massemediernes opgave som radio, tv, aviser, spredning af Disse.
Definition af sprog

Definition af sprog

Det kaldes sprog til det verbale eller gestikale kommunikationssystem, hvorigennem indbyggerne i et givet samfund vil kommunikere og forstå.Hvis dette ikke eksisterede i form af en konvention, ville det være praktisk umuligt for folk at udveksle ideer, følelser og endda følelser. Tale er den mest traditionelle måde, hvorpå sprog udtrykkes, og som vi sagde ovenfor, er det ikke reduceret til mundtligt udtryk, men kan også overføres gennem skrivning og gestikulært eller tegnsprog, dette er sidstnævnte er det mest anvendte af dem, der har en kommunik
Definition af Critical

Definition af Critical

Ordet kritisk Det er et udtryk, der er meget brugt på vores sprog, og at vi anvender det til at henvise til forskellige emner.TIL den person, der fremsætter kritik af et emne eller ting med det formål at forbedre dem, vil blive kaldt en kritiker. Hans far er hans store kritiker, han fortæller ham altid, hvad han har brug for at forbedre i sin professionelle præstation.
Definition af Epigraph

Definition af Epigraph

Epigrafen er et koncept, der har en særlig og tilbagevendende anvendelse i felter som f.eks litteratur, aktuel informationskommunikation og arkitektur.I arkitektur viser epigrafierne sig at være meget almindelige og består af inskriptioner af legender, der praktiseres på bygningens vægge for at give dem en forskel.
Definition af meddelelse

Definition af meddelelse

Ifølge brugen kan udtrykket meddelelse henvise til forskellige problemer. Generelt henviser en meddelelse til den meddelelse eller nyhed, som en person skal give til en anden, eller en, der er beregnet til et meget bredere publikum, og som kan henvise til enhver situation, der kan kommunikeres..
Definition af Imperfect

Definition af Imperfect

Begrebet preterit giver os mulighed for at redegøre for hvad der allerede er sket eller sket. Tidligere har vi været meget tilfredse med Juan, i dag sker det desværre ikke længere.I mellemtiden på anmodning af grammatik, fortiden eller fortiden, er en verbusspænding, som vi bruger til at henvise til de handlinger, der allerede er sket, eller som er afsluttet.
Definition af Understreget

Definition af Understreget

Understrege er en af ​​de teknikker, der bruges af mange mennesker, der når de studerer en tekst fremhæver med en slående farve de dele af den, der indeholder hovedideerne. Ved at understrege disse hovedideer, som klart adskiller sig fra de sekundære, kan personen visualisere det fremhævede indhold. Und
Definition af Conceptualize

Definition af Conceptualize

Videnprocessen viser en rationel proces, hvor udøvelsen af ​​konceptualisering af informationen er meget vigtig. Gennem denne proces assimilerer vi virkeligheden efter vores viden. Vi håndterer konstant mentale begreber, ideer der henviser til virkeligheden. Essensen af ​​viden er intentionalitet, som forklaret af filosofen Thomas Aquinas, dvs. hvert m
Definition af sidestilling

Definition af sidestilling

Begrebet sidestilling kan bruges på vores sprog til at henvise til sidestillingshandling, der involverer at placere noget ved siden af ​​noget andet. Nu er det værd at nævne, at dette ord ikke har så populær eller udbredt anvendelse, og så er det, at vi normalt bruger nogle synonymer til mere almindelig brug for at henvise til det samme, sådan er det: union, tilgang, blandt de mest anvendte.Ogs&
Definition af Prosopopeya

Definition af Prosopopeya

Sandsynligvis på grund af sit navn lyder dette koncept ikke så almindeligt for os, men det er et af de retoriske eller litterære figurer at vi mest anvender i vores ordsprog og en af ​​dem, som vi finder mest tydeligt på anmodning fra litteratur. Prosopopoeien består i at tilskrive de objekter og ting, der ikke har liv, eller som har en abstrakt karakter, egenskaber, handlinger og endda kvaliteter hos mennesker eller væsener med livet.Desu